پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 400 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي خراسان
1 تغذيه پست (ذكريا)  پست زکریا خط فردوسی - تربت جام 8 4 2 2 CURLEW

1385

1395 15 0 15 منيران گام اراک اتانير  
2*  شادمهر -تربت جام       (قطعه اول) شادمهر تربت جام 80 80 1 2 CURLEW 1385 1392 100 0 100 مشانير گام اراک  
3 تغذيه پست خواف (نشتيفان) پست نشتیفان خط قاینات - تربت جام 5 3 2 2 CURLEW 1387 1392 15 0 15 منيران مهام شرق  
4 توس - نيشابور توس نيشابور 100 100 1 2 CURLEW 1387 1392 76 0 76 مشانير گام اراك  
5 ابوطالب - شريعتی ابوطالب شريعتی 41 41 1 2 CURLEW 1387 1393 18 0 18 منيران رسانير توس  
6 شادمهر - تربت جام (قطعه دوم ) شادمهر تربت جام 88 88 1 2 CURLEW 1385 1394 12 0 12 مشانير        
7  تغذیه پست جاجرم جاجرم خط اسفراین -علی آباد 2 1 2 2 CURLEW 1388 1393 16 16 42 منيران گام اراک  
8* تغذيه پست بجنورد بجنورد خط شيروان- اسفراين 108 54 2 2 CURLEW 1391 1395 0 0 0 منيران        
جمع     244 237                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵