پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 400 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي خوزستان
1* انشعابي خرمشهر  نيروگاه خرمشهر ميلاد-
جهان ارا
40 20 2 3 CURLEW 1387 1392 100 0 100 مشانیر گراويت- دنا انرژی بنیاد پوشش- آلوکاست پارس پایا خطوط  
2* اهواز 2-آبادان اهواز 2 آبادان 280 140 2     1386 1392 0 0 0 قدس نيرو امكان الكتريك  
3 ورودي اميديه3 به خط چغادک-امیدیه2 - پست امیدیه 3 چغادک- امیدیه2 پست امیدیه 3 10 5 2   CURLEW 1387 1392 29.8 0 29.8 قدس نيرو        
4* نيروگاه خرمشهر - اهواز 4 نيروگاه خرمشهر اهواز 4 520 260 2   CURLEW 1388 1392 0 0 0 قدس نيرو         
5* خط ارتباطي نيروگاه زرگان و خط شمالغرب-اهواز4 نيروگاه زرگان  شمالغرب- اهواز4 8 4 2   CURLEW 1388 1392 0 0 0 قدس نيرو برق صنعتي شمال بنياد پوشش- پوياغرب- گام اراك- مصبا- مقره سازي ايران پارس پايا خطوط  
6 خط ورودي ارجان بهبودي به خط امیدیه-چنارشاهیجان - پست 400 ارجان ارجان بهبودي امیدیه- چنار شاهیجان - پست 400 ارجان 20 10 2 3 MARTIN 1388 1392 90 0 90 قدس نيرو برق صنعتي شمال بنياد پوشش- پوياغرب- گام اراك- مصبا- مقره سازي ايران پارس پايا خطوط  
جمع   30 15                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵