پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 400 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي تهران
1  سياه بيشه - پارك جنگلي  سياه بيشه پارك جنگلي 67 67 1 3 CURLEW 1385 1395 69 2 71 مشانير تبديل انرژي پايا- امكان الكتريك- مازند نيرو آلوكاست - فراگستربيستون- - بنياد پوشش - مقره سازي ايران مهندسي شبكه هاي برق- مازندنيرو  
2 امير كبير-شهيد رجائي (شازند- پارك جنگلي) امير كبير شهيد رجائي (شازند - پارك جنگلي) 320 320 1 3 CURLEW 1385 1398 46 0 46 مشانير تهران نيرو- نيروسان- سان نيرو- پيمانير آونگان- بنياد پوشش- پويا غرب- آلدا    
3 ارتباطات فيروز كوه فيروز كوه جلال- نكا- آهوان 18 9 2 3 CURLEW 1388 1393 48 0 48 قدس نيرو فرا گستر بیستون- بيستون فرا گستر بیستون  
جمع     405 396                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵