پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 400 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
سازمان توسعه ي برق ايران
1* ياسوج - سورمق ياسوج سورمق 159 159 1 3 CURLEW 1385 1393 99 0 99 مشانير فراساز - خط ساز - مازند نيرو - مهندسي شبكه هاي برق بنياد پوشش-آيروس نيرو-آلومتك-آلوكاست آرين انرژي اطلس-دانيل برق-دنا انرژي-امكان الكتريك-بنياد پوشش-برق صنعتي شمال از سورمق تا محل آسيب ديده با برق 63 كيلوولت در تاريخ 15/02/91 برقدار شده است ، برج هاي قسمت آسيب ديده نصب گرديده اند . دو برج منطقه كاكان باقي مانده كه عمليات اجرايي توسط پيمانكار متوقف شده است .
2 گتوند - شازند گتوند  شازند 316 316 1 3 CURLEW 1385 1393 90.3 0 90.3 مشانير توشكان-اسسكو-مازند نيرو-مهندسي شبكه هاي برق-توان پيمان ساز-تبديل انرژي پايا گام اراك-يراق آوران پويا-آلومتك-ياسان اراك-مانه پرتو-آونگان گام اراك-ياسان اراك-امكان الكتريك-پترو آرام-آونگان شركت پارس پايا پيمانكار قطعه يك از كل 61.84 كيلومتر مقدار 56.6 كيلومتر را سيم كشي نموده و در شركت دانيل برق تحويل مسير در تاريخ 25/6/92 انجام شده و تحويل موقت نيز گرديده است .
3 مگري - هريس مگري هريس 105 105 1 2 CURLEW 1386 1393 83.7 0 83.7 موننكو امكان الكتريك - اسسكو طراح گستران-سيم نورپويا-گام اراك-صنايع برق نامدار افروز-پارس مقره طراح گستران - ياسان اراك- گام اراك - فراساز - شركت گام اراك از 226 برج تعداد 148 برج را نصب نموده و شركت فراساز كليه 23 برج خود را نصب نموده و همچنين شركت ياسان نيز كليه 17 برج خود را نصب نموده است .
4* مگري - جلفا مگري  جلفا 73 73 1 3 CURLEW 1385 1391 99 1 100 مشانير برق صنعتي شمال فراساز - ياسان - آيروس نيرو - يراق آوران - سيم نورپويا فراساز- ياسان - امكان الكتريك - هيراد نيرو  
5 لردگان - ياسوج لردگان  ياسوج 110 110 1 3 CURLEW 1388 1393 60.7 1.2 61.9 مشانير برق صنعتي - خط ساز - دنا انرژي بنياد پوشش شركت بنياد پوشش تاكنون 1443 تن را حمل و سورت نموده است و جهت شروع عمليات نصب برج 60 تن ديگر بايد حمل گردد . قرارداد با شركت گام اراك فسخ گرديده است .
6 خريد برجهاي اضطراري       (98 دستگاه)      0 0 1     1388 1391 65 0 65 متن اهواز فانوس تعداد 24 برج بدون مقره آنها تحويل شده و خريد مقره ها در دست اقدام مي باشد .
7 عسلويه - اصفهان - تهران عسلويه  اصفهان - تهران 710 710 1 4 CURLEW 1390 1394 7 0 7 موننكو       مقرر شد پس از تأييد كل مسير ، مسيريابي و نقشه برداري شروع گردد .
جمع     1241 1241                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵