پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 63,66 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 63و66 كيلوولت در دست اقدام در پایان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر مدار)  طول مسير خط (کيلومتر)  تعداد  نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکي  مشاور پيمانكار ملاحظات 
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل  سه ماهه کنوني  کل  ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي آذربایجان
1 خط 63 کیلو ولت مولان-آبش احمد-هوراند مولان-آبش احمد هوراند 100 50 2   LYNX  1391 1392 1 0 1 قدس نیرو   پارس ساختار در مرحله نقشه برداري
2* واریانت خط 63 کیلو ولت بستان آباد-سعید آباد بستان آباد سعید آباد 2 2 1   LYNX  1391 1392 100 0 100 تانكو   فن آفرين    
3* واریانت خط میانه- ترکمانچای میانه ترکمانچای 4 2 2   LYNX 1391 1392 100 0 100 آناكو   پارس ساختار تحويل موقت شده است
4 خط 63 کیلوولت مرادلو-تقی دیزج مرادلو تقی دیزج 106 53 2   LYNX 1390 1393 1.2 0.0 1.2 تدبیر نیرو       به دليل كمبود نقدينگي مناقصه انجام نشده است.
جمع      206 103                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .
* توضيح رديف 2 و3: منظور از واريانت خط جابجايي دكل ها در مسير خط با حفظ خود خط است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵