پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 63,66 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 63و66 كيلوولت در دست اقدام در پایان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي باختر
1*  خطوط خروجي از پست  بهمن به ملاير و بروجرد  بهمن بروجرد 140 70 2 1  LYNX 1381 1393 97 0 97 مشانير پيمانكاري فولادي فر برق باختر افلاك نيروي لرستان  
2 پست  خرم آباد 6         400 خرم آباد  خرم آباد 6 50 25 2 1  LYNX 1383 1394 87 0 87 مشانير الكترو سازه -پيمان غرب  برق باختر الكترو سازه- پيمان غرب   
3 خروجي از پست        63/ 400 ساوه   400 ساوه صنعتي7654 - خشكرود 16 8 2 1  LYNX 1383 1393 85 0 85 مشانير  باختر برج - توان پيما ساز  آلدا - پارس مقره - آلومتك خرم نيرو لرستان  -ياسان اراك  
4 خروجي از پست 400/63 محلات  400 محلات  محلات2 -دودهك- خمين 3  220 110 2 1  LYNX 1383 1393 91 0 91 مشانير  افلاك نيروي لرستان-  پيما برق اهواز فانوس-  مهام شرق  كيان نيرو-  مهام شرق-  اهواز فانوس   
5 احداث خطوط 63 کیلوولت خروجی از پست كوهدشت  كوهدشت تلمبه خانه- كوهدشت1 و2  40 20 2 1  LYNX 1383 1393 37.5 0 37.5 مشاور نيرو  تكين      
6 احداث خط شهر صنعتي ساوه 4 400 ساوه  ساوه 4 20 10 2 1  LYNX 1387 1394 75 0 75 مباشر  پيمان غرب      
7 احداث  خط خروجي از پست 230  بروجرد 230 بروجرد بروجرد1 -شهرصنعتي بروجرد- بروجرد4 220 110 2 1  LYNX 1386 1394 1 0 1 ندارد        
8 احداث  خط خروجي از  پست  نور آباد  فيروز آباد  نورآباد- الشتر -سراب رباط 102 51 2 1  LYNX 1384 1394 7.2 0 7.2 مباشر خرم نيرو لرستان برق باختر    
9 خط 63  اراك 7 از پست 230  اراك * اراك7 230 اراك2 40 20 2 1  LYNX 1386 1393 78 0 78 مشانير فراساز  مباشر فراساز- مباشر  
10 خط 63  از پست 230  فراهان به ساروق وآشتيان فراهان ساروق- آشتيان 230 115 2 1  LYNX 1385 1392 8.12 0 8.12 مباشر        
11 پست 230 ملاير * 230 ملاير جوكار - بافتينه -تويسركان- ملاير2 260 130 2 1  LYNX 1385 1394 86 0 86 مباشر مترانيرو - فراساز فراساز- آرمان انرژي   
12  تغذيه كننده پست همدان6 * سيد جمال همدان6 80 40 2 1  LYNX 1385 1393 7 0 7 مباشر        
13 خروجي از پست 230  پل دختر 230 پلدختر  پلدختر1 -چم مهر -افرينه  -كوهدشت  140 70 2 1  LYNX 1385 1394 31 0 31 مباشر خرم نيرو لرستان  مترانيرو  
14 خروجي از پست 230  خنداب 230لجور عبدالرحيم -جاورسيان- خنداب  80 40 2 1  LYNX 1386 1392 21.1 0 21.1 مباشر افلاك نيروي لرستان- كيهان برج اراك دكل سازان كلان   
15 خط  تغذيه كننده پست 63 سراب رباط  كمالوند  سراب رباط  50 25 2 1  LYNX 1386 1392 93 0 93 مباشر خرم نيرو لرستان  برق باختر همت نيروي فن انديش   
16 تغذيه 15 پست 63  مدولار      500 250 2 1  LYNX 1388 1392 55.1 0 55.1 ندارد ترانس پست پارس  
17 تكميل ارتباط خطوط فوق توزيع جهت رفع محدوديتهاي موجود     46 23 2 1  LYNX 1368 1393 58 0 58 معاونت طرح و توسعه  برق باختر  
18* خط شهر صنعتي 2 خرم آباد 400 خرم آباد  خرم آباد2 6 3 2 1  LYNX 1387 1393 100 0 100 مباشر ساتل رهام  
19  احداث خطوط 63 از پست230 دورود 230 دورود ازنا-درود1 160 80 2 1  LYNX 1389 1392 5 0 5 ندارد        
20 احداث خط 63 كيلوولت جهت تغذيه پست 63 زاغه ( خرم آباد 5 ) خرم آباد5 زاغه 80 40 2 1  LYNX 1388 1392 5 0 5 ندارد        
21 شهرصنعتي مجتمع غذايي بهار سيد جمال بهار 30 15 2 1  LYNX 1387 1393 3 0 3 مباشر        
22* احداث  خطوط خروجيهاي 63 پست 230 شمال  همدان  230 شمال همدان سيمان اكباتان- سيمان هگمتانه- رزن 100 50 2 1  LYNX 1387 1392 0 0 0 ندارد        
23* احداث خظوط 63 کیلو ولت از پست اراک 1 تا شرکت نفت اراك1 شركت نفت 8 4 2 1  LYNX 1388 1393 0 0 0 ندارد        
24*  احداث خط 63 کیلو ولت خروجی از پست 400 کیلو ولت خمین پست 400 خمین خمين-1 قورچي باشي- خمين-1 نخ طلا 200 100 2 1  LYNX 1389 1393 0 0 0 ندارد        
25* احداث خط 63 کیلو ولت جهت تغذیه پست 63 کیلو ولت مدولار جلگه صالح آباد جلگه 20 10 2 1  LYNX 1389 1392 0 0 0 ندارد        
26* احداث خطوط 63 کیلو ولت از پست 230 کمالوند تا خط خرم آباد 4- سپیددشت پست کمالوند خرم آباد 4- سپید دشت 20 10 2 1  LYNX 1389 1392 0 0 0 ندارد        
جمع       2364 1182                          

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵