پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 63,66 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 63و66 كيلوولت در دست اقدام در پایان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي اصفهان
1  جرقويه - مهيار  جرقويه  مهيار 76 38 2 1 HAWK 1386 1392 3.9 0 3.9 قدس نيرو        
2 احداث خط هرند-کوهپایه پست هرند پست كوهپايه 14 7 2 1 HAWK 1386 1394 9.1 0 9.1 موننكو        
3 اتصالات پستهاي فوق توزيع به پست هسنيجه - پست هسنيجه 80 40 2 1 HAWK 1386 1394 5.1 0 5.1 موننكو        
4 سنندگان- لردگان پست سنندگان لردگان 86 43 2 1 LYNX 1386 1393 20.7 0 20.7 دانشمند ياسان اراك ياسان اراك ياسان اراك  
5 اتصالات فوق توزيع فرادنبه - فرادنبه 100 50 2 1 HAWK 1387 1393 2.7 0 2.7 موننكو   پویا غرب    
6 خط 63 ويلا شهر - نجف آباد 2 پست ويلا شهر پست نجف آباد 2 38 19 2 1 LYNX 1388 1394 1.9 0 1.9 قدس نيرو        
7*  مهيار1 به مهيار 2(مشترك با خط 230 چهلستون-مهيار) پست مهيار 1 پست مهيار 2 8 4 2 1 HAWK 1386 1393 96.1 0.3 96.4 مشاور نیرو فراساز فراساز فراساز  
8 شجاع آباد-نطنز پست  شجاع آباد پست نطنز 28 14 2 1 HAWK 1384 1394 2.7 0 2.7 دانشمند        
9 فرادنبه - سفيد دشت فرادنبه  سفيد دشت 50 25 2 1 HAWK 1388 1394 1.9 0 1.9 مشانير        
10 هوره- بن هوره بن 20 10 2 1 HAWK 1388 1394 1.9 0 1.9 مشانير        
11 ورود و خروج خط منتظري دولت آباد در پست محمود آباد 2 منتظري - دولت آباد  پست محمود آباد 2 20 10 2 1 HAWK 1388 1393 1.9 0 1.9 مشانير        
12  خروجي از پست 230 كيلوولت مهيار به شهرضا پست 230 مهيار مهيار-شهرضا 40 20 2 1 HAWK 1386 1394 1.9 0 1.9 مشانير        
13 ورود و خروج خط منتظري-مورچه خورت در پست مورچه خورت2 منتظري- مورچه خورت پست مورچه خورت2 30.4 7.6 4 1 LYNX 1388 1393 16.8 0 16.8 دانشمند سيم نور پويا سيم نور پويا سيم نور پويا  
14 خط 63 كيلو ولت اتصال پست جلال آباد - پست جلال آباد 2 1 2 1 HAWK 1388 1393 1.9 0 1.9 مشانير        
15 احداث خط هرند- سجزي هرند سجزي 48 24 2 1 HAWK 1386 1394 9 0 9 موننکو        
16 احداث خط هرند- ورزنه هرند ورزنه 12 6 2 1 HAWK 1386 1394 9.1 0 9.1 موننکو        
17 احداث خط هرند- نايين هرند  نايين 42 21 2 1 HAWK 1386 1394 9 0 9 موننکو        
18 احداث خط هوايي از مشكات (پست راوند) مشكات پست راوند 28 14 2 1 HAWK 1388 1393 1.9 0 1.9 مشانير        
19 ورود و خروج سه راهي مباركه  پست مبارکه 10 5 2 1 HAWK 1388 1394 9.2 0 9.2 مشانير        
20 گلپايگان2  گلپايگان2  گلپایگان3 2 1 2 1 HAWK 1386 1394 1.9 0 1.9 مشانير        
21 ورود و خروج خط هوايي جاده نايين 2(جاده نايين1-شمال شرق در پست دهاقان) جاده نايين1- شمال شرق پست دهاقان 10 5 2 1 HAWK 1388 1392 1.9 0 1.9 مشانير        
22 زرين شهر-شهرك فولاد زرين شهر شهرك فولاد 14.4 7.2 2 1 LYNX 1388 1394 35 0 35 دانشمند        
23 خطوط قائم به آران،قمصر، گالوانيزه وكاشان 4 قائم كاشان 4 17 8.5 2 1 LYNX 1387 1392 6.2 0 6.2 دانشمند        
24 خط 63 كيلو ولت لاله-يونارت-شمال شرق پست لاله پست شمال شرق 32 8 4 1 LYNX 1384 1392 28 0.2 28.2 دانشمند        
25 پست فجر به پست شمال شرق پست فجر شمال شرق 8 4 2 1 LYNX 1384 1392 6.7 0 6.7 دانشمند        
26* كاشان3 - دانشگاه كاشان پست كاشان3 دانشگاه كاشان 9 5 2 1 LYNX 1388 1392 91.6 4.8 96.4 دانشمند ساراب سازان- مهندسي شبكه هاي برق مهندسي شبكه هاي برق ساراب سازان  
27* پست 400 شهركرد - شهركرد2 پست 400 شهركرد شهركرد2 24 12 2 1 HAWK 1385 1392 97 0 97 موننكو بنياد پوشش بنياد پوشش بنياد پوشش  
28* آران2- سجزي2 آران2 سجزي2           1392   2 0 2 ندارد        
29 ورود و خروج لردگان- آلوني در پست 400لردگان لردگان آلوني 24 6 4 1 LYNX 1386 1393 43.1 0 43.1 دانشمند همراه افق همراه افق همراه افق  
جمع      832 394                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵