پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 63,66 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 63و66 كيلوولت در دست اقدام در پایان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي فارس
1  برازجان2 (وحدتيه)230- كنارتخته وحدتيه كنارتخته 60 30 2 1 LYNX 1383 1393 60 0 60 فارس تكاب هدايت آرين انرژي  
2 داراب 230- حاجي آباد  داراب حاجي آباد 100 50 2 1 LYNX 1383 1393 34 0 34 محب نيرو پارس نيرو      
3 ارتباط مدار دوم نورآباد 2 به نورآباد 1 نورآباد2 نورآباد1 12 6 2 1 LYNX 1386 1393 26 0 26 مشاوره فارس ماهان فنون بتن      
4 تقويت خط شيراز - صنايع پست 400 شيراز پست 66 صنایع شیراز 30 15 2 1 LYNX 1387 1393 52 0 52 مشيران پرشين سازه پرشين سازه- انبار پرشين سازه- عمران نيروي صبا  
5 ورود - خروج خط شيراز - گلستان در پست فرهنگ شهر پست 400 شيراز ايستگاه صنايع شيراز 10 5 2 1 LYNX 1387 1394 1 0 1 ندارد        
6  قائميه - بوشيگان - كازرون قائميه كازرون 80 40 2 1 LYNX 1387 1393 43 0 43 مشاوره فارس پارس توان افروز      
7 سعدي - 2ديندارلو 230 سعدی 66 داریون 2 70 35 2 1 LYNX 1387 1393 4.5 0 4.5 مشانير        
8 ورود و خروج خط فسا - استهبان در رونيز فسا استهبان 10 5 2 1 LYNX 1387 1393 1 0 1 مشاوره فارس        
9* ورود و خروج صدرا-سپیدان در گویم صدرا- سپيدان گویم 20 5 4 1 LYNX 1387 1394 0 0 0 ندارد        
10 گناوه 230 - گناوه3 پست 230 گناوه پست 66 گناوه3 10 5 2 1 LYNX 1387 1393 16 11 27 قدس نيرو        
11 تغذيه پست خان زنيان در محل جديد 66 کهمره خان زنيان66 50 25 2 1 LYNX 1387 1394 12 0 12 مشاوره فارس        
12 تقويت خط 120شيراز - شهدا-توربين 230 توربین شیراز پست 400 شیراز 24 12 2 1 LYNX 1386 1394 4 0 4 مشانير        
13 خط دومداره سعادت شهر-سرچهان سعادت شهر سرچهان 120 60 2 1 LYNX 1388 1393 42 0 42 مشاوره فارس ماهان فنون بتن      
14 ورود و خروج خط 66 مرودشت ارسنجان در خبريز مرودشت ارسنجان 4 2 2 1 LYNX 1389 1394 1 0 1 مشاوره فارس        
15 ورود و خروج خط 66 نيروگاه كازرون - فراشبند در دادين نيروگاه كازرون پست 66 فراشبند 4 2 2 1 LYNX 1389 1393 4 0 4 مشانير        
16 خط ارتباطي پست لپويي صدرا شيراز لپويي66 60 30 2 1 LYNX 1389 1394 3 0 3 مشاوره فارس        
17 تقويت خط 66 قرآن - دانشگاه پست قرآن (شیراز) پست دانشگاه (شیراز) 26 13 2 1 SQUAB 1389 1393 38 1 39 مشانير چلچيدان- روند الكتريك فارس پوشش تكاب    
18 ورود خروج خط سپيدان در پست دالين سپيدان ايستگاه دالين 2 1 2 1 LYNX 1389 1393 24 0 24 مشاوره فارس        
19 خط ارتباطي 66 پست رودحله شبانكاره رودحله 60 30 2 1 LYNX 1389 1392 38 1 39 مشيران آرين انرژي ياسان اراك    
20 كازرون - دادين کازرون دادین 98 49 2 1 LYNX 1389 1393 3 0 3 مشانير        
21  دهرم - فيروزآباد دهرم فیروز آباد 80 40 2 1 LYNX 1389 1393 64 4 68 غرب نیرو اريكه نور پارسه      
22 خط ارتباطي پست جويم جويم  نصيرخانی 50 25 2 1 LYNX 1390 1393 16 0 16 مشاوره فارس        
23* خروجي هاي پست ديلم پست 230 ديلم ديلم 2 40 20 2 1 LYNX 1391 1392 95 0 95 مشاوره فارس تكاب نيرو ياسان اراك تكاب نيرو  
24 خط مبارك آباد- بلغان- خنج پست 66 مبارك آباد پست 66 بلغان 140 70 2 1 LYNX 1391 1392 50 3 53 مشاوره فارس تكاب نيرو ياسان اراك    
25* دهبيد- خرمبيد دهبيد (ورود و خروج برروي خط سوريان) شهرك صنعتي خرمبيد 20 10 2 1 LYNX 1391 1393 98 0 98 مشاوره فارس فارس نيرو رعد ياسان اراك    
جمع     1100 550                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵