پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 63,66 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 63و66 كيلوولت در دست اقدام در پایان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
چشرکت برق منطقه اي گيلان
1* برقراری ارتباط خط 63 کیلوولت رشت شمالی - مقدم به پست مقدم رشت خمام 13 13 1 1 LYNX  1385 1391 95.5 0 95.5 سازه تدبیر مارون الکترو سازه- الکتروسازه  
2 خط 63 کیلوولت شهر صنعتي رشت- شهرك صنعتي سفيد رود پست 230 شهر صنعتي رشت پست 63 شهر صنعتي سفید رود 21 11 2 1 LYNX 1390 1392 53.3 2.2 55.5 قدس نيرو آرمان انرژي      
3 خط 63 کیلوولت چهار مداره مسکن مهر رشت و سلیمانداراب خط سيادتي- شهر صنعتي رشت مسکن مهر رشت و سليمانداراب 12 3 4   LYNX 1390 1391 56.1 0 56.1 تدبیر نیرو بنیاد پوشش  
4 خط چهار مداره مختلط 230 و 63 كيلوولت رشت شمالي انزلي - پره سر رشت پره سر 160 80 2 2 SQUAB و LYNX  1384 1392 34.5 0.46 35 قدس نیرو پیماغرب- همراه افق بنیاد پوشش    
جمع     193 94                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵