پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 63,66 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 63و66 كيلوولت در دست اقدام در پایان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي سمنان
1 شاهرود - بسطام  پست 230 شاهرود پست 63 بسطام 30 15 2 1 HAWK 1386 1393 90 0 90 منيران  نصب نيرو سیمکات-مانه پرتو نصب نيرو بدليل برخورد با منطقه نظامي امكان ادامه اجراي پروژه مقدور نيست.
2 گرمسار 2 (ابريشم) پست 230 گرمسار پست 63 آرادان 20 10 2 1 HAWK 1390 1393 42 1 43 مشانير   آلوکاست    
3 اميركبير (سمنان) پست 400/230/63 آهوان پست 63 اميركبير 10 5 2 1 HAWK 1390 1393 38 0 38 مشانير مازند نيرو  
4 البرز (شاهرود) پست 400/230/63 شاهوار  پست 63 البرز 70 35 2 1 HAWK 1390 1393 48 0 48 مشانير مازند نيرو  
5 شهرك صنعتي شاهرود پست 400/230/63 شاهوار  پست 63 شهرك صنعتي شاهرود 30 15 2 1 HAWK 1390 1393 17 1 18 مشانير        
6* دو مداره کردن خط 63 کیلو ولت بیارجمند میامی بیارجمند 50 50 1 1 LYNX 1390 1393 97 0 97 مشانير رسا خطوط-صنایع یراق آلات برق آذرخش      
7 تاریخچه دامغان پست 230 دامغان پست 63 تاریخانه 30 15 2 1 LYNX 1391 1392 34 0 34 مشانیر   آلوکاست    
8* شهرك صنعتي شرق 3 پست 400 آهوان پست شهرك صنعتي شرق 3 20 10 2 1 HAWK 1392 1393 99 0 99 مشانير خط ساز  
9 شهرك صنعتي دامغان پست شهرك صنعتي دامغان 20 10 2 1 HAWK 1392 1393 10 1 11 ندارد        
جمع      210 105                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵