پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 63,66 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 63و66 كيلوولت در دست اقدام در پایان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي تهران
1 اسلامشهر - پروفيل‌سازي  (تقويت پروفيل سازي)  اسلامشهر پروفيل‌ سازي  (تقويت پروفيل سازي)  14 7 2 1 SQUAB 1387 1394 18 0 18 تدبير نيرو پيمابرق   پيمابرق  
2 ورود و خروج 63 ری -ری گازی در مشیریه و آوینی (5 مشبک- 3 تلسکوپی) ری- ری گازی مشیریه و آوینی (5 مشبک-3 تلسکوپی) 16 8 2 1 LYNX 1382 1394 50 0 50 تدبير نيرو سما نیروی تهران   سما نیروی برق  
3 ورود و خروج تهرانپارس -عامری در پردیس 230 (5 مشبک- 4 تلسکوپی) تهرانپارس- عامری پردیس 230(5 مشبک-4 تلسکوپی) 18 9 2 1 LYNX 1381 1393 80 0 80 تدبیر نیرو گلوگاه نیرو بهشر-ملزومات برقی- ساراب سازان   گلوگاه نیرو بهشهر- ملزومات برقی- ساراب سازان  
4 ارتباطات فردوسيه (مطهري) پست 230 شهريار پست مطهري 16 8 2 1 XPLE 1388 1393 72 0 72 تدبير نيرو پيمان نيرو بهشهر - پيمان نيرو بهشهر  
5 ورود و خروج منتظرقائم - شهريار63 درپست 230 شهريار منتظرقائم - شهريار 63  پست 230 شهريار 0 0 2 1 XPLE 1387 1393 36 0 36 قدس نيرو پيمابرق- پرشين سازه   پيمابرق- پرشين سازه كل متراژ مربوط به كابل است
6 ارتباطات اكبرآباد پست اكبرآباد پست گلستان 22 11 2 1 SQUAB 1385 1392 66 0 66 قدس نيرو گلوگاه نيرو- بهشهر - دناپژو   گلوگاه نيرو -بهشهر- دناپژو  
7 ارتباطات احمدآباد احمدآباد احمدآباد 14 7 2 1 SQUAB 1387 1394 26 0 26 تدبير نيرو پيمان نيرو بهشهر   پيمان نيرو بهشهر طرح تغيير كرده و قرارداد پيمانكار خاتمه داده شده است.
8 برقراري ارتباط واوان  واوان (فقط ارتباط است) واوان (فقط ارتباط است) 4 2 2 1 LYNX 1385 1394 2 0 2 تدبير نيرو        
9 خروجي‌هاي  پست 400 ورامين پست 400 ورامين فاطميه- عباس آباد- پاكدشت- پوئينك- پيشوا 22 11 2 1 LYNX 1387 1393 58 0 58 تدبير نيرو پيمابرق   پيمابرق  
10 ارتباطات ميان آباد بخش اول مسكن مهر: پسن ميان آباد بخش دوم: پست واوان خط اسلامشهر-واوان 17 9 2 1 SQUAB 1388 1393 72 0 72 تدبير نيرو فراگستر بيستون   فراگستر بيستون  
11 ارتباطات دائم پاكدشت  پست 400 ورامين- ري شمالي پاكدشت دائم 4 2 2 1 LYNX 1387 1393 25 0 25 تدبير نيرو الكتروسازه- گلوگاه نیرو بهشهر - الكتروسازه- گلوگاه نیرو بهشهر  
12 ورامين 400 - ورامين وبرقراري ارتباطات مربوطه ورامين 400 ورامين و برقراری ارتباطات مربوطه  40 10 4 1 SQUAB 1387 1393 47 0 47 تدبير نيرو پيمابرق   پيمابرق  
13* اميركبير- آدران (مشبك ) اميركبير آدران (مشبك ) 2 1 2 1 SQUAB 1382 1393 95 0 95 تدبير نيرو-        
14 اسلامشهر - چهار دانگه اسلامشهر چهار دانگه 6 3 2 1 SQUAB 1389 1393 18 0 18 تدبير نيرو پيمابرق   پيمابرق  
15 ارتباطات ماهدشت وپيام ماهدشت پيام 66 17 4 2 LYNX- SQUAB 1390 1393 20 0 20 مشانير- تدبير نيرو نيرورسان- بنياد پوشش بنياد پوشش نيرورسان- بنياد پوشش  
16 ارتباطات آرزومان (مهر هشتگرد1) هشتگرد 230 پست هشتگرد 63 آرزومان (مسكن مهر) 24 6 4 1 SQUAB 1390 1393 80 0 80 تدبير نيرو نيروسان صنایع برق نامدار افروز- فراگستر بیستون- پویا غرب- نيرورسان  
17 ارتباطات پرند2 (مهر پرند1) پرند230 پست 63 پرند (مهر پرند1) 16 8 2 1 SQUAB 1390 1392 93 3 96 تدبير نيرو نيرورسان صنایع برق نامدار افروز- فراگستر بیستون- پویا غرب- نيرورسان  
18 ارتباطات رباط کریم 230 پرند پست رباط كريم 10 5 2 1 LYNX 1385 1394 80 0 80 تدبير نيرو پارس پيمان   پارس پيمان  
19 ورود و خروج چيتگر ناسيونال در وردآورد (تلسكوپي) چيتگر- ناسيونال وردآورد 36 18 2 1 XPLE- SQUAB 1389 1393 45 0 45 تدبير نيرو نيروآوران هرمز   نيروآوران هرمز  
جمع       329 132                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵