پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 63,66 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 63و66 كيلوولت در دست اقدام در پایان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي زنجان
1 خط 63 کیلوولت سلطانيه - ابهر سلطانيه ابهر 164 82 2 1 Lynx 1386 1393 83.7 0.1 83.7 قدس نيرو بنياد پوشش آلدا-پويا غرب- بنياد پوشش- مانه پرتو بنياد پوشش  
2  خط 63 کیلو ولت پست 230/63 کیلو ولت البرز-البرز5  230البرز البرز5 18 9 2 1 Lynx 1386 1393 57.6 0 57.6 مشانير آرمان انرژي پويا غرب آرمان انرژي  
3  خط 63 کیلو ولت رجائی دشت- معلم کلایه رجائي دشت معلم كلايه 46 23 2 1 Lynx 1387 1393 45 0 45 مشانير تند ساز شمال پويا غرب    
4* خط 63 کیلولت  ارتباطي پست زنجانرود پست 230 زنجان پست 63 زنجانرود 1 1 2 1 Lynx 1387 1392 99.9 0 99.9 مجري خطوط برج گستر پوياغرب- ساتل رهام ساتل رهام عمليات اجرائي به اتمام رسيده در صد باقيمانده جهت رفع عيب وتحويل موقت مي باشد
5* خط 63 کیلو ولت پست 400/63 کیلو ولت مینودر- ناصر آباد 400مينودر ناصرآباد 20 10 2 1 Lynx 1387 1392 99.5 0 99.5 مشانير برج گشتر مانه پرتو، يراق آوران پویا، پوياغرب تكين قسمتي از اين خط در بهمن ماه 90 بهره برداري رسيد عمليات اجرائي به اتمام رسيده در صد باقيمانده جهت رفع عيب وتحويل موقت مي باشد
6 خط 63 کیلو ولت پست 400/63 کیلو ولت مینودر- بكندي 400مينودر بكندي 80 40 2 1 Lynx 1387 1393 80.7 7 87.7 مشانير تكين يراق آوران پويا، تكين  سيم نورپويا  
7 خط 63 کیلو ولت غایتی-گلشهر غايتي گلشهر 10 5 2 1 Lynx 1387 1393 5.1 4.1 9.2 مشانير پارس ساختار پارس ساختار- يراق آوران پويا- مانه پرتو پارس ساختار  
8* ورود و خروج مينودر-ليا در پست ناصر آباد خط مينودر - ليا پست 63 ناصرآباد 9 4 2 1 Lynx 1387 1392 99.5 0 99.5 مشانير برج گستر مانه پرتو، يراق آوران پویا، پوياغرب تكين عمليات اجرائي به اتمام رسيده در صد باقيمانده جهت رفع عيب وتحويل موقت مي باشد
9 احداث خط 63 كيلوولت دشت آبي - البرز 5  دشت آبي البرز5 30 15 2 1 Lynx 1389 1394 4 0 4 قدس نيرو آرمان انرژي آلدا-پويا غرب، ‌مقره سازي    
10 ورود و خروج خط 63 كيلوولت گمرك - الوند در پست دشت آبي  خط گمرك - الوند پست 400 دشت آبي 30 15 2 1 Lynx 1389 1394 4 0 4 قدس نيرو   پوياغرب    
11 ورود و خروج خط 63 كيلوولت البرز- ليا در پست دشت آبي  خط البرز - ليا پست 400 دشت آبي 16 8 2 1 Lynx 1389 1394 4 0 4 قدس نيرو   پويا غرب    
12 احداث خط 63 كيلوولت تاكستان - اسفرورين  تاكستان اسفرورين 32 16 2 1 Lynx 1389 1394 4.1 0 4.1 قدس نيرو   پويا غرب    
13 ورود و خروج خط 63 كيلولوت تاكستان - اسفرورين در پست حسين آباد  خط تاكستان - اسفرورين پست 230 حسين آباد 24 12 2 1 Lynx 1389 1394 4 0 4 قدس نيرو   پويا غرب    
14 ورود خروج خط 63 كيلوولت بوئين زهرا - اسفرورين در پست حسين آباد خط بوئين زهرا - اسفرورين پست 230 حسين آباد 24 6 4 1 Lynx 1389 1394 4 0 4 قدس نيرو   پويا غرب    
15 خط 63 کیلوولت صنعتي- رازي(8 کیلومتر 4 مداره و 8 کیلومتر 2 مداره) صنعتي رازي 48 24 2 1 Lynx 1390 1393 3.1 0 3.1 مشانير   پويا غرب    
16 خط 63 کیلوولت رازي- ناصرآباد رازي ناصرآباد 56 28 2 1 Lynx 1390 1393 3.7 0 3.7 مشانير   پويا غرب پويا عرب  
17 خط 63 کیلوولت  ارتباطي پست 400قيدار-63 قيدار 400  قيدار 63 قيدار 30 15 2 1 Lynx 1390 1392 2.9 0 2.9 مشانير   پويا غرب    
18 احداث خطوط 63 كيلوولت داخل شهر زنجان (24 كيلومتر 2 مداره براي ولتاژ 63 و 16 كيلومتر تك مداره براي ولتاژ 230) 230 زنجان آزادگان- خمسه 48 24 2 1 Lynx 1391 1393 8.0 0 8.0 قدس نيرو پارس ساختار پارس ساختار- مانه پرتو- يراق آوران پويا پارس ساختار  
19* احداث خط 63 كيلوولت نيروگاه بادي تاكستان نيروگاه بادي تاكستان خط 63 رازي- ناصرآباد 6 3 2 1   1393   0 0 0 ندارد        
جمع      656 322                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵