پروژه هاي انتقال

خطوط زميني و فيبر نوري

پروژه های احداث وتوسعه شبکه فيبر نوری و مخابرات در دست اقدام در پايان سه ماهه ي دوم سال 1390
رديف نام پروژه سطح ولتاژ کيلومتر نوع كابل تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار
شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل
شركت برق منطقه اي آذربايجان
*1 فيبر نوري تبريز_اهر 230 110 opgw 84 87 99.7 0 99.7 پيشتازان هزاره دوم نيرورسان
*2 فيبر نوري خوي_اروميه 230 130 opgw 84 88 98.3 0 98.3 پيشتازان هزاره دوم راي آوين فن
*3 فيبر نوري بالانج تا نيروگاه اروميه 230 30 opgw 84 87 98.3 0 98.3 پيشتازان هزاره دوم راي آوين فن
*4 فيبر نوري اهر_اردبيل _ 100 opgw 86 87 99.7 0 99.7 پيشتازان هزاره دوم سيم نور پوريا
*5 تهيه و نصب فيبر نوري خط400 کيلوولت خوي _ترکيه _ 45 opgw 87 87 99.7 0 99.7 مشانير سيم نور پوريا
جمع                      
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵