پروژه هاي انتقال

خطوط زميني و فيبر نوري

پروژه های احداث وتوسعه شبکه فيبر نوری و مخابرات در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام پروژه ابتداي خط انتهاي خط سطح ولتاژ کيلومتر نوع كابل تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار
شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل
شركت برق منطقه اي اصفهان
1 پروژه هاي فيبر نوري پروژه هاي فيبر نوري پروژه هاي فيبر نوري 63/66 285.9 NZSDF 1380 1394 56.1 0 56.1 دانشمند سيم نور پويا
جمع         285.9                
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵