پروژه هاي انتقال

خطوط زميني و فيبر نوري

پروژه های احداث وتوسعه شبکه فيبر نوری و مخابرات در دست اقدام در پايان سال 1391
رديف نام پروژه ابتداي خط انتهاي خط سطح ولتاژ کيلومتر نوع كابل تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی اعتبار مشاور پيمانكار
شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل کل عملكرد تا كنون کعملكرد سال
شركت برق منطقه اي سمنان
*1 ايرانشهر- جكيگور ايرانشهر جكيگور 230 185 10.5 1388 1389 97 0 97       مشانیر پيمان تاور
جمع                                
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵