پروژه هاي انتقال

خطوط زميني و فيبر نوري

پروژه های احداث وتوسعه شبکه فيبر نوری و مخابرات در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام پروژه ابتداي خط انتهاي خط سطح ولتاژ کيلومتر نوع كابل تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار
شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل
سازمان توسعه ي برق ايران
1 گتوند - شازند گتوند  شازند 400 330 10،5 1388 1392 51.1 16.8 67.9 مشانير مشخص نشده است.
2 مگري - هريس مگري  هريس 400 110 12 1388 1392 40 12.8 52.8 موننكو مشخص نشده است.
3* ياسوج - سورمق ياسوج سورمق 400 175 12 1388 1391 94.9 5.1 100 مشانير آلومتك - مصبا - برق صنعتي شمال- امكان الكتريك
4 لردگان - ياسوج لردگان  ياسوج 400 95 10،5 1388 1392 45.8 0 45.8 مشانير مشخص نشده است.
جمع         535                
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵