پروژه هاي انتقال

خطوط زميني و فيبر نوري

پروژه هاي احداث و تكميل کابل زميني 132 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار (كيلومتر) طول مسير (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه‌اي آذربايجان
2 كابل 132 كيلوولت اروميه 1- اروميه 6 (مصلي) - عرشلو اروميه1- اروميه 6 (مصلي) عرشلو 6 6 1 1 XPLE- سه رشته اي 1387 1393 3.5 0.0 3.5 منا آفرينه توس  
جمع 6 6  
شركت برق منطقه‌اي خراسان
1 تغذيه پست شهداء ملك شهداء 7 3.5 2 1 مسي - آلومينيوم 1385 1393 66 0 66 منيران بنيان بتن  
2 تغذيه پست سجاد طالقانی سجاد 6 3 2 1 مسي - آلومينيوم 1385 1392 66 2 68 منيران بنيان بتن  
3 تغذيه پست ارگ شهداء ارگ 6 3 2 1 مسي - آلومينيوم 1388 1395 4 0 4 طرح و سازه کاسپين        
4 تغذیه پست کلاهدوز (ميل كاريز) سپاد  کلاهدوز 6 3 2 1 مسي - آلومينيوم 1387 1394 6 0 6 منيران        
5* تغذيه ي پست شاهد اماميه شاهد 14 7 2 1 مسي - آلومينيوم 1386 1394 0 0 0 منيران        
6* تغذيه ي پست راه آهن رضوي راه آهن 6 3 2 1 مسي - آلومينيوم 1386 1394 0 0 0 منيران        
7* تغذيه ي پست فرهنگ فرهنگ خط دانشجو- تربيت 6 3 2 1 مسي - آلومينيوم 1386 1392 0 0 0          
جمع     25 12.5                          
 
سازمان توسعه برق ايران
1 كابل زير دريايي گرزه - جزيره كيش گرزه  جزيره كيش 42 21 2 3   1390 1393 12.0 0.0 12.0 مشانير

-

به دليل بالا بودن قيمت توسط خاتم الانبيا شركت توانير از ادامه پروژه منصرف گرديده است
جمع 42 21                          
 
جمع كل 73 39.5                          
* به معنای اینکه پروژه در آستانه ي بهره برداري است و این پروژه ها (با پیشرفت 95% و بالاتر) در جمع منظور نشده است.
* پروژه های با پیشرفت فیزیکی صفر درصد در جمع منظور نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵