پروژه هاي انتقال

خطوط زميني و فيبر نوري

پروژه هاي احداث و تكميل کابل زميني 230 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار (كيلومتر) طول مسير (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه‌اي اصفهان
1 پروژه تونل كابل230 كيلوولت اسلام آباد1- امير حمزه  قطعه A پست 230 اسلام اباد امير حمزه 3.2 1.5 1  1 AL 1384 1393 73.7 0 73.7 مشانير پارت پارياب      
2 پروژه كانال و تونل كابل230 كيلوولت صفه تا فنس جنوبي دانشگاه قطعه B صفه فنس جنوبي دانشگاه 1،2 1.2 1 1 AL 1384 1394 54.3 0 54.3 مشانير پارت پارياب      
3 پروژه كانال كابل 230 كيلوولت از ابتداي توحيد تا پست طالقاني قطعه C ابتداي توحيد پست طالقاني 0 0 1 1 AL 1384 1394 26.5 1.3 27.8 فربر پارت پارياب      
جمع       4،4 2.7                          
 
شرکت برق منطقه‌ای تهران 
1 كابل تغذيه كريمخان قورخانه - مصلي پست GIS 230 كريمخان 1 0،5 2 1 مسي 1385 1392 47.0 0 47.0 مهندسين مشاور ري آب آرمه تاب گسترش سيم و كابل ابهر    
2* تغيير مسير خطوط 230 شهيد فيروزي سوئيچ يارد خيابان پيامبر پست شهيدفيروزي 7.0 3،5 2 1 مسي- XLPE
1383 1392 95 0 95 مشاورين لار- مشانير باروبناي زمان- تونل سازان ايران آلدا-سيم وكابل ابهر-حمل و نقل ابهر تير-فراگستر بيستون فراگشتر بيستون-هدايت  
3 احداث تونل شيخ بهائي ـ مصلي شيخ بهائي مصلي 10 5 2 1 مسی -XLPE 1385 1392 51 0 51 مشاورين لار-مشانير بالاگر- دانش فن آلدا-حمل و نقل ابهر تير-سيم وكابل ابهر    
4 آب بندي و پايداري كانالهاي 230 كيلوولت (قورخانه- مصلي و قيطريه- صدر) قورخانه- مصلي قيطريه- صدر 9.5 9.5 1 1 آلومينيوم 1391 1392 86 0 86 مشاورين لار بهسازان فولاد بتن  
جمع       20.5 15.0                          
 
شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان 
1 كابل دريائي 230قشم پهل لافت 14 7 2 1   1390 1392 14.1 0.0 14.1 توسعه ی صنعت برق        
جمع       14 7                          
 
جمع كل     38.9 24.7                          
* به معنای اینکه پروژه در آستانه ي بهره برداري است و این پروژه ها (با پیشرفت 95% و بالاتر) در جمع منظور نشده است.
* پروژه های با پیشرفت فیزیکی صفر درصد در جمع منظور نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵