پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 132 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 132کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي فارس
1 عمادده 132.20 2 30 60         1382 1392 75.3 0 75.3 قدس نيرو  مبنا نيرو  
2 خوزي (لامرد2) 132.20 2 30 60         1387 1393 66 1 67 مشانير فولادين پي جنوب مهام شرق  
3 بردخون 132.20 2 30 60         1388 1393 24 0 24 مشاوره فارس تراز سازان شيراز      
4 افزايش ظرفيت پست بابا گورين 132.20 2 30 60         1388 1393 1 0 1 مشانير        
جمع   8   240                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵