پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 132کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي كرمان
1 قلعه گنج 2 132.20 2 30 60         1385 1394 28 0 28 مشاور نيرو پيشگامان حفاظ الکتريک ساپتا  
2 کرمان 3 132.20 2 50 100         1386 1393 64 8 72 مشانير رسانير توس  
3* کرمان 4 GIS 132.20 2 50 100         1386 1395 4 5 19 مشانير        
4 سيرجان 7  132.20 2 30 60         1386 1395 15 0 15 نيرو مشاور آريا ره آورد سازه كوير  
5 مردهک  132.20 2 30 60         1385 1393 24 3 27 مشاور نيرو علوم و تجارب صنعت برق ايران ترانسفو  
6 بم 3 132.20 2 30 60         1386 1394 12 15 27 نيرو مشاور آريا گسترش هامون جنوب شرق ايران ترانسفو  
جمع   12   440                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵