پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 132 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 132کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي خراسان
1* فخر داود 132.20 2 30 60         1387 1395 0 0 0 ندارد        
2 GIS سجاد 132.20 2 30 60         1385 1393 56 5 61 منيران آفرينه توس  
3   کيبرکوه 132.20 1 30 30         1385 1393 22 0 22 مشانير        
4 خانگيران  132.20 2 30 60         1385 1395 4 0 4          
5 GIS شهداء 132.20 2 30 60         1385 1394 23 0 23 منيران آفرينه توس  
6 شاهد 132.20 2 30 60         1385 1394 15 0 15 توس اشتات        
7 فيروزه 132.20 2 30 60         1386 1394 13 0 13 افق هسته ای        
8 موبیل طرقبه 132.20 1 30 30         1386 1393 24 0 24 قدس نیرو        
9 رجايي (مدولار) 132.20 2 30 60         1386 1394 4 0 4 توس اشتات        
10 كوهستان (مدولار) 132.20 2 30 60         1385 1393 77 1 78 توس اشتات صانع شرق  
11 راه آهن 132.20 2 30 60         1386 1394 5 0 5 قدس نیرو        
12 مه ولات 132.20 1 30 30         1387 1394 13 0 13 منيران        
13 آساک  132.20 2 30 60         1387 1394 11 0 11 منيران        
14 شهرک صنعتی فاروج 132.20 2 30 60         1388 1394 14 0 14 منيران        
15 اسكان (مسکن مهر گلبهار) 132.20 2 30 60         1389 1392 91 1 92 منيران تام ايران خودرو  
16 درح 132.20 1 30 30         1387 1393 42 6 48 منيران        
17 بينالود (مدولار) 132.20 1 30 30         1390 1394 4 0 4 توس اشتات        
18 ناظريه 132.20 2 30 60         1386 1395 4 0 4          
19* دوغارون 132.20 1 30 30         1388 1393 95 4 99 توس اشتات        
20 مسكن مهر سبزوار 132.20 1 30 30         1390 1394 7 0 7 منيران        
21 كلاهدوز 132.20 2 30 60         1389 1395 2 0 2 ندارد        
22 شهرك صنعتي كاويان (مدولار ماشين افزار) 132.20 2 30 60         1392 1393 31 9 40 آريا نيروي جم صانع شرق  
23* فرهنگ 132.20 2 30 60             0 0 0 ندارد        
24* ارگ 132.20 2 30 60             0 0 0 ندارد        
جمع   34   1005                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵