پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي باختر
1 بروجرد  230.63 2 160 320         1386 1394 4 0 4 مشانير         
2 شمال همدان  (هگمتانه)  230.63 2 160 320         1386 1393 2 0 2          
3 توسعه ي بي هاي 63 در پست 230 همدان 230 0   0         1386 1393 3 0 3          
4 احداث  پست درود (لابون) 230.63 2 125 250         1386 1392 12 0 12          
5 كيان كردساي 230.63 2 125 250         1386 1394 7 0 7          
6 نورآباد (فيروزآباد) 230.63 2 125 250         1386 1392 82 1 83 مشانير پارسيان  
7 لجور (خنداب) 230.63 2 125 250         1386 1392 15 0 15 مشانير        
8 پل دختر  230.63 2 125 250         1386 1392 80 0 80 مشانير  مهام شرق  
9 توسعه بي هاي 63 كيلوولت در پست  ازنا  كمالوند خرم آباد  230 0   0         1385 1394 3 0 3 مباشر     بهسو نيرو شرق  
10* مامونيه 230.63 2 125 250         1389 1393 0 0 0          
11* افزايش ظرفيت پست انتقال صالح آباد 230.63 2 160 320         1389 1393 0 0 0          
جمع   14   1890                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵