پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي اصفهان
1 شهداي صفه(پاكدل) (جنوب شرق) GIS 230.63 2 160 320     2 8.1 1383 1392 67.8 0.2 68 مشانير پارسیان مازند نیرو پارسیان  
2 مركز شهر اصفهان 230،63،20 2 160 320     2 8.1 1384 1393 27.7 0 27.7 مشانير   پارسيان  
3 مهيار 230.63 2 160 320         1386 1394 39.8 0 39.8 مشاورنيرو فولمن  
4 كهندژ 230.63 2 160 320         1385 1393 27.3 1.1 28.4 مشانير پيمان خطوط گستر  
5 لنجان 230.63 2 160 320         1386 1394 11.7 1 12.7 مشاورنيرو تعيين نشده  
6 سميرم 230 2 125 250         1387 1394 12.6 0 12.6 مشاورنيرو تعيين نشده  
7 كهندژ 230 0   0         1386 1392 92.3 0 92.3 دانشمند مبنانيرو بي خط
8 اردستان 230 0   0         1387 1393 85.5 0.1 85.6 مشاورنيرو پيمان خطوط گستر بي خط
جمع   12   1850     4 32.4                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵