پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي فارس
1 دانشگاه (GIS) 230.66 2 160 320         1384 1393 78 0 78 مشانير پارسيان   
2 پست 230 توربين 230.66 2 160 320         1387 1393 3 0 3 قدس نيرو مشاوره فارس      
3 افزايش ظرفيت و ترانس تغيير دهنده فاز (جهت پست ملك مكان) 230.66 2 160 320         1387 1393 1 0 1 مشانير        
4* پست 230 ديلم 230.66 2 160 320         1387 1392 94 1 95 مشاوره فارس     انرژي پيماني جنوب  
5 پست 230 ايزد خواست 230.20 2 50 100         1389 1393 3 1 4 ندارد        
6 افزايش ظرفيت بوشهر 1 (فاز اول) 230.66 2 160 320         1387 1392 45 0 45 مشاوره فارس   ايران ترانسفو    
جمع   10   1380                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵