پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي غرب
1 احداث چهارمين شهيد محراب (شاهد) 230.63 2 160 320         1388 1393 50 0 50 قدس نيرو  فولمن  
2  كامياران  230.63 2 80 160         1388 1393 42 0 42 قدس نيرو  فولمن  
3  زريوار (مريوان ) 230.63 2 125 250         1388 1393 45 0 45 قدس نيرو مهام شرق  
4 توسعه پست اسلام آباد ( 230 اسلام آباد 1) 230 0   0         1387 1392 78 0 78 مشانير مطرح نيرو  
5 توسعه پست نيروگاه سنندج (جهت مريوان و گنچي) 230 0   0         1387 1392 92 0 92 قدس نيرو مهام شرق  
6 توسعه پست  دهلران 230 0   0         1387 1392 19 0 19 موننکو مهام شرق 3 فيدر 132 كيلوولت
7* توسعه پست 230 اسلام آباد غرب 230 0   0         1388 1392 99 1 100 آریا نیروی جم- مشانير گلوند غرب- مطرح نيرو  
8 توسعه ي پست 132/230 دهلران (انرژي سازان) 230 0   0         1390 1392 25 0 25 قدس نيرو گلوند غرب  
جمع   6   730                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵