پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي گيلان
1  انزلي 230.63 2 160 320         1384 1394 0.5 0 0.5          
2 لوشان (اخذ تسهيلات) 230.63 2 125 250         1384 1392 16.2 0 16.2 موننکو   ایران ترانسفو    
3 توسعه پست رشت شمالي 230 0   0         1385 1393 0.5 0 0.5         دوفيدر خط 230 و دو فيدر خط 63 کيلوولت
4  رودسر 230.63 2 125 250         1386 1395 0.5 0 0.5          
5 توسعه پست  آستارا 230 0   0         1387 1392 4 0 4 درياپالا       دو فيدر ترانس 230 و دو فيدر ترانس 63 و يک فيدر خط 63 کيلوولت
6 توسعه پست پونل 230 0   0         1393 1386 0.1 0 0.1         شش فيدر خط 63 كيلوولت
7 توسعه پست 230،63 کيلوولت سياهکلده 230 0   0         1385 1392 27.5 0 27.5 موننكو       چهار فيدر خط 63 کيلوولت
8*  شهيد عضدي رشت 230.63 2 160 320     4 2.4 1383 1392 97 0 97 قدس نيرو فولمن  
9 پست تالش 230.63 2 90 180         1389 1392 4.4 0 4.4 درپالا        
10 توسعه پست نفوت صومعه سرا 230 0   0         1389 1392 15.5 0 15.5 موننكو       دو فیدر خط 63 کیلوولت
جمع   8   1000                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵