پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي هرمزگان
1 سيريك 230.63 2 160 320         1388 1394 24.7 0 24.7 منيران آرمان نيرو  
2 پست دوم قشم  230.63 2 160 320         1389 1392 13.8 0.2 14 قدس نيرو  آرمان نيرو مرحله مطالعه وطراحي
3 گرزه 230.63 2 160 320         1388 1393 36.8 0 36.8 قدس نيرو    مهام شرق    
4 رستاق 230.63 2 125 250         1388 1393 59.2 0.5 59.7 منيران پارسيان  
5* پست 230 سندرك 230.132 2 40 80         1388 1392 99.4 0.2 99.6 توس اشتات فرانيرو    
6 ليردف 230.132 2 80 160         1390 1393 5.4 0 5.4 قدس نيرو- منيران       پيمانكار ندارد
7 پست شمال بندرعباس 230.132 2 160 320         1390 1392 12.7 0 12.7 قدس نيرو ابنيه      
8 جكدان 230.132 2 40 80         1390 1393 51.6 0 51.6 توس اشتات فولمن  
9 لافت 230.132 2 125 250         1390 1394 5.4 0 5.4         پيمانكار ندارد
10 يكدار جاسك  230.132 2 125 250         1390 1392 1.8 0 1.8 منيران       پيمانكار ندارد
11 توسعه پست 230 ميناب 230.132 2 80 160         1390 1392 94.7 0 94.7 مشانير فراگستر بيستون      
12 230 پيامبر اعظم 230 2   0             11.7 0.1 11.8   آرمان نيرو منيران    
جمع   22   2430                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵