پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي سازمان توسعه ي برق ايران
1* كاشان 2 230/20 2 160 230         1386 1391 99.1 0 99.1 قدس نيرو پيمان خطوط گستر پست نيروگاه كاشان برقدار شده و كليه تجهيزات بخش 230 كيلوولت نصب ، تست و راه اندازي گرديده است . تاكنون رله هاي ديستانس و ديفرانسيل طولي نصب گرديده است .
230 3 80 240        
2 توسعه اروميه 230.132 2 160 320         1388 1393 5 0 5 قدس نيرو فروش اسناد مناقصه توسعه پست سمنان انجام گرديده است . قرار شده جلد اصلاح شده قيمت به پيمانكاران ابلاغ گردد
جمع   2   320                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵