پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي يزد
1 تكميل رينگ 230 كيلوولت در پست چغارت 230 0   0         1387 1393 3.2 0 3.2 آريا نيروي جم        
2 توسعه يك فيدر 230 در پست اردكان (تغذيه موقت فولاد ارفع) 230 0   0         1387 1392 0.5 0.28 0.78 ندارد        
3* پست سيار 230  230.63 1 40 40         1389 1393 0 0 0 ندارد        
4 پست 230 كيلوولت ابركوه 230.132 2 125 250         1391 1393 45.43 1.49 46.92 مشانير شرق سازه كوير فولمن  
5 توسعه ي دو بي 230 كيلوولت در پست چادرملو 230 0   0         1389 1392 65.22 1.68 66.90 مشاور نيرو سرو نيرو توس  
6 توسعه ي پست يزد 2 (فولاد آلياژي) 230.33 1 63 63         1389 1392 91.5 0 91.5 مشانير ساپتا  
جمع 3   313                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵