پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 400 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي فارس
1 پست 400 سرحد 400.66 2 200 400         1389 1394 4 1 5          
2 نيروگاه سيكل تركيبي جهرم 400 2 315 630         1389 1392 55 0 55 مشانير مازند نيرو مهام شرق  
3 پست 400 خورموج 400/132 2 200 400         1391 1393 80 1 81 قدس نيرو- مشاوره فارس تكاب نيرو از تجهيزات پست 400 موقت كنگان    
جمع   6   1430                            
* به معناي اينكه پروژه به اتمام رسيده است اما تحويل بهره بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵