پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 400 کيلوولت در دست اقدام در پايان خرداد ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي خراسان
1 جاجرم 400.132 2 200 400         1385 1394 61 0 61 منيران مهام شرق و طلوع فجر  
2 ذكريا 400.132 2 200 400         1385 1395 5 0 5 منيران        
3 خواف 400.132 2 200 400         1387 1394 54 3 57 منيران مهام شرق  
4  دولت آباد 400.132 2 200 400         1387 1395 2 0 2          
5 توسعه پست نيشابور (1 بي خط ) 400.132 1   0         1386 1393 15 0 15 توس اشتات اتانير  
6 توسعه پست  تربت جام (1 بي خط ) 400.132 1   0         1387 1394 13 0 13 مشانير        
7 توسعه پست سربداران(3 بی خط) 400.132 1   0         1388 1394 6 0 6 منيران        
8 بجنورد 400.132 2 200 400         1389 1395 4 0 4 ندارد        
9 توسعه پست شيروان (1 بي نيروگاهي) 400 1   0         1391 1393 62 0 62 قدس نيرو مهم شرق  
10* توسعه پست فردوسي (2 بي خط) 400.132 1   0         1391 1393 0 0 0 ندارد        
جمع   14   2000 0 0 0 0                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵