پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 400 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي خوزستان
1* ماهشهر(توسعه 3پست دائم) 400.132 1 200 200     2 250 1372 1392 97.7 0 97.7 قدس نيرو- مشانير  پارسيان   
2 پست اميديه3 (ایثار) 400.132 3 200 600         1387 1394 29.8 0 29.8 قدس نیرو   پارسيان  
3 پست ارجان بهبهان 400.230 2 315 630         1387 1394 36.8 0 36.8 قدس نیرو آستار كوهسار منگشت-تحكيم سازه راه جنوب      
4 شهید دقایقی 400.230 1 315 315         1389 1394 34.4 0 34.4 قدس نیرو تحكيم سازه راه جنوب-آستار كوهسار منگشت      
400.230 2 200 400        
5* انتقال انرژي به عراق  400.132 1 200 200         1385 1392 0 0 0          
6 مهزيار اهواز 4 400.132 2 200 200         1384 1392 93.6 0 93.6 قدس نيرو   مهام شرق  
جمع   10   2345                            
*به معناي اينكه پروژه به اتمام رسيده ولي هنوز تحويل بهره بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵