پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 400 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي تهران
1* توسعه 6 بي400وردآورد 400.230 0   0         1387 1394 95 0 95 مشانير پارسيان مشانير- پارسيان  
2* توسعه  كليدخانه نيروگاه دماوند (بخش بخار ) 400 0   0         1387 1394 99 0 99 مشانير پارسيان  
3 پست سعادت آباد GIS 400/63/20 2 200 400         1381 1393 47 0 47 مشانير مشاور نيرو سريع گستر بهشهر- فولمن  فولمن   
400/63/20 2 40 80
4* كليدخانه 400 كيلوولت نيروگاه سياه‌بيشه 400     0     1 60 1388 1392 98 0 98 مشانير فرانيرو  
5  فيروزكوه 400.63 2 200 400         1387 1392 73 2 75 مشانير پيشگامان صنعت ونيرو- كازند نيرو ايران ترانسفو - فولمن اتانير  
جمع 6   880 0 0 0 0                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵