پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 400 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
سازمان توسعه ي برق ايران
1 باغملك 400.132 2 200 400         1386 1392 51 0 51 قدس نيرو مهام شرق جهت تحويل زمين به شركت بق منطقه اي خوزستان با دفتر حقوقي مكاتبه شده است . همچنين مقرر گرديده كليه تجهيزات به برق خوزستان تحويل گردد .
2 توسعه پست نيروگاه اردبيل 400/132 1 315 315         1386 1391 49 0 49 مشانير فرانيرو پروژه متوقفشده است
400 1 315 315
3* توسعه پست نيروگاه آبادان 400 2 200 400         1386 1391 100 0 100 مشانير پارسيان  
4 پستهاي 765 كيلوولت * 400 0   0         1388 1394 5 0 5 مشانير       با توجه به مشخص نشدن مشخصات فني خط توسط مشاور، مطالعات تكميلي پس از آن نهايي خواهد شد.
5 توسعه ي پست سمنان 400 0   0         1388 1393 5 0 5 قدس نيرو       فروش اسناد مناقصه توسعه پست سمنان انجام گرديده است . قرار شده جلد اصلاح شده قيمت به پيمانكاران ابلاغ گردد.
6 پست نیروگاه ارومیه (ساختمانی) 400.230 2 315 630         1388 1392 48 0 48 قدس نیرو پیمان خطوط گستر  
6* سمنان 400.230 1 160 160.             99.6 0 99.6          
400.200 1 160 160.
جمع   6   1660                            
*به معناي اينكه پروژه به اتمام رسيده ولي هنوز تحويل بهره بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵