پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 400 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي يزد
1* نخلستان (بافق) 400.230 2 200 400         1386 1392 99.54 0 99.54 قدس نيرو طاق دیس - صفانيكو صفانيکو- ايران تراسفو صفانيکو فاز اول برقدار شده
2 گلشن (طبس) 400.132 2 200 400         1385 1392 71.66 0 71.66 قدس نيرو پارسيان فاز اول برقدار شده
3 غرب  400.63 2 200 400         1387 1392 62.28 0 62.28 مشانیر میم کا -ترانس پست پارس ترانس پست پارس  
جمع   4   800 0 0 0 0                    
*به معناي اينكه پروژه به اتمام رسيده ولي هنوز تحويل بهره بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵