پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 400 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي زنجان
1* پست 400/63 كيلوولت ايجرود 400.63 2 200 400         1387 1393 96.6 0 96.6 مشانير پرهون دژ ترانسفو - مهام شرق مهام شرق  در سال 87 نام پروژه از روي به ايجرود تغييركرد
2 پست 400/63 كيلوولت دشت آبي 400.63 2 200 400         1388 1394 50 0.1 50.1 مشانير تدوين نيرو ترانسفو- ترانس پست پارس ترانس پست پارس  
3* پست 400/63 كيلوولت تاكستان 400.63 2 200 400         1392 1395 0 0 0         عقد قرارداد نشده است
4 افزايش 2 بي خط و 2بي ترانس 230 كيلوولت در پست نيروگاه سلطانيه 400.230 2 315 630         1391 1392 49.5 0.1 49.6 قدس نیرو توسعه ابنیه های صنعتی فولمن-ترانسفو فولمن  
جمع   4   1030 0 0 0 0                    
*به معناي اينكه پروژه به اتمام رسيده ولي هنوز تحويل بهره بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵