پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 63و66 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي آذربايجان
1 توسعه پست 63/20 كيلوولت سيلوي اهر (افزايش ظرفيت) 63.20 1 30 30         1385 1393 77.2 0 77.2 آناکو تبديل انرژي پايا باتوجه به مشكل اخذ خاموشي ادامه ي فعاليت ممكن نيست
2 توسعه پست تقي ديزج با بخش 63/20 كيلوولت  63.20 1 15 15         1385 1393 39.7 0 39.7 مشانير تبديل انرژي پايا عمليات ساختماني تحويل موقت شده
3* توسعه ي پست كليبر (افزايش ظرفيت بي خط) 63.20 1 30 30             0 0 0 ندارد       به علت مشکل اعتبار و نقدينگي شروع نشده و مشخصات کامل فني از طرف مجري اعلام نشده است.
4 احداث پست آبش احمد 63.20 1 30 30         1391 1392 39.2 0 39.2 منا سازه تاوريز طرح     در مرحله ي عقد قرارداد ديواركشي است.
5 پست 63/20 كيلوولت ناحيه ي صنعتي پارس آباد 63.20 1 30 30         1389   0.2 0 0.2 منا       به علت عدم اولويت ،پست سيار پيش بيني شده در پروژه هاي ديگر استفاده شد و پروژه فعلا راکد است.
6* افزايش ظرفيت پست 63/20 كيلوولت اجيرلو 63.20 1 30 30             0 0 0 ندارد       پروژه شروع نشده است
7* پست 63/20 كيلوولت مرادلو مشكين شهر 63.20 1 30 30         1389 1393 0 0 0 ندارد       محل پست در مرحله ي تملك است.
8 پست جديد 63.20 كيلوولت سرعين جديد (برچيدن پست موجود و احداث پست جديد سرعين) 63.20 2 30 60         1390 1393 21 0 21 منا ديزج كار      
9 پست 230/63 كيلوولت گرمي 63.20 1 30 30         1387 1392 4 0.4 4.4 آريا نيروي جم زيبا اسكان كادوس      
10 پست 230/63 كيلوولت دوم اردبيل (مابين سرعين و اردبيل) 63.20 2 160 320         1391 1393 0.5 1 1.5 قدس نيرو       فعلا پروژه شروع نشده است
63.20 1 40 40
جمع   10   555                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵