پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 63و66کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي باختر
1 خرم آباد 6 63.20 2 30 60     4 .2.4 1382 1393 35 0 35 برق باختر   برق باختر    
2 اراك 6 (مركز اراك)  63.20 2 40 80     4 .2.4 1383 1394 92 0 92 قدس نيرو فولمن  
3 اسد آباد  2 63.20 2 30 60     4 .2.4 1383 1393 58.2 0 58.2 مشاور نيرو  بناگستر فدك پارسيان  
4 محلات  2     63.20 2 30 60     4 .2.4 1384 1394 59 0 59 مشاور نيرو ارگ آشيان مركزي پارسيان  
5 دورود  3   63.20 2 30 60     4 .2.4 1386 1394 3 0 3 ندارد        
6 شهرصنعتي ساوه 4 63.20 2 40 80     4 3.6 1385 1393 23 0 23 مشاور نيرو پارسيان  
7 اراك  7 (الهيه) 63.20 2 40 80     4 3.6 1386 1394 36 0 36 معاونت طرح و توسعه پارسيان و فولاد بتون آرزمان پارسيان  
8* شهرک صنعتی آشتیان 63.20 2 30 60     4 2.4 1387 1393 100 0 100 توس اشتات بتانیر- حصارنما ترانس پست پارس  
9 شازند (بازنه) 63.20 2 30 60     4 .2.4 1384 1393 26 0 26 ندارد        
10 همدان 6 63.20 2 40 80     4 3.6 1385 1392 7 0 7 ندارد        
11 نهاوند 3 63.20 2 30 60     4 .2.4 1386 1392 1 0 1 ندارد        
12* مهرآباد (ملاير) 63.20 2 30 60     4 .2.4 1386 1392 0 0 0          
13 خمين 3 (شهابيه) 63.20 2 30 60     2 2.4 1386 1394 26 0 26 توس اشتات  بتانير ترانس پست پارس  
14 مدولار سراب رباط  63.20 1 30 30     2 2.4 1387 1394 14 0 14 توس اشتات بتانير- مسعود پي ترانس پست پارس  
15 پلدختر 2 ( دره شهر )  63.20 2 30 60     4 2.4 1386 1393 64 0 64 توس اشتات مسعود پي ترانس پست پارس  
16 معصوميه   63.20 1 30 30     4 2.4 1386 1394 2 0 2          
17* صنعتي ساوه 5 63.20 2 30 60     4 2.4 1386 1392 0 0 0         پست اختصاصي
18 بازسازي و احداث همدان 1 63.20 2 30 60     4 2.4 1386 1394 3 0 3          
19 بازسازي و احداث  پست ملاير 1 63.20 2 30 60     4 2.4 1386 1394 4 0 4          
20 بازسازي و احداث   پست اراك 1  63.20 2 30 60  
 •  
  4 2.4 1386 1394 3.2 0 3.2          
  21 احداث 15 دستگاه پست 63/20 كيلوولت  63.20 15 30 450     30 2.4 1387 1394 25 0 25 توس اشتات بتانير ترانس پست پارس  
  22 مشاركت در پست مجتمع غذايي بهار 63.20 2 30 60     4 2.4 1387 1394 19 0 19          
  23 مشاركت در پست شهر صنعتي خرم آباد 63.20 2 30 60     4 2.4 1387 1394 19 0 19 برق باختر بتانير      
  24*  تجرك  63.20 2 30 60     4 2.4 1388 1392 0 0 0          
  25 خريد سه دستگاه ترانس سيار63/20 كيلوولت  63.20 3 15 45         1389 1391 75 0 75 معاونت طرح و توسعه   صانع شرق  
  26* شهر ساوه 4 63.20 2 40 80     4 2.4 1389 1393 0 0 0          
  27* مدولار نوبران 63.20 1 30 30     2 2.4 1389 1393 0 0 0          
  28* مدولار ضامنجان 63.20 1 30 30     2 2.4 1389 1393 0 0 0          
  29* مدولار هندودر 63.20 1 30 30     2 2.4 1389 1393 0 0 0          
  30* همدان 7 63.20 2 40 80     4 2.4 1389 1393 0 0 0          
  31* مدولار جلگه 63.20 1 30 30     2 2.4 1389 1393 0 0 0          
  32* مهر بروجرد 63.20 2 30 60     4 2.4 1389 1393 0 0 0          
  33* خرم آباد 7 (دانشگاه) 63.20 2 40 80     4 2.4 1389 1393 0 0 0          
  جمع   54   1655     102 259/2                    
  * به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

  آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵