پروژه هاي انتقال

صفاني
پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 63و66کيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي اصفهان
1 مرکز (بزرگمهر) GIS 63.20 2 40 80     2 8.1 1382 1393 27.5 0 27.5 مشانير پارسیان  
2 چمران GIS  63.20 2 40 80     2 8.1 1384 1393 33.6 0 33.6 مشانير پارسیان  
3 شهدا GIS (براي مترو) 63.20 2 40 80     2 8.1 1384 1393 32.5 0 32.5 مشانير پارسیان  
4 شهركرد 2 63.20 2 40 80     2 16 1385 1392 93 0 93 مشانير صحت عمران آريا ترانس پست پارس ترانسي پست پارس  
5 رباط   63.20 2 40 80         1384 1393 25.5 0 25.5 دانشمند سازه افشان سپاهان      
6 مجلسي 63.20 2 40 80         1386 1393 26.7 0.2 26.9 دانشمند   يم    
7 نصرآباد (آتشگاه) 63.20 2 40 80         1384 1394 19.4 0 19.4 دانشمند سازه افشان سپاهان      
8 كاشان 7 (نطنز) 63.20 2 40 80         1384 1394 24.7 0.1 24.8 دانشمند سازه افشان سپاهان      
9 جاده نايين 2 63.20 2 40 80         1388 1394 17.9 0 17.9 دانشمند        
10 مورچه خورت 2 63.20 2 40 80         1387 1393 57.6 3.2 60.8 دانشمند مقان نيان پارسه- سپاهان توتن گستر يم سپاهان توان گستر  
11 حبيب آباد 63.20 2 40 80     2 16.2 1387 1392 55.4 0 55.4 مشانير هدايت  
12 جلال آباد 63.20 2 40 80         1388 1394 24.6 0 24.6 دانشمند مقان نيان پارسه      
13 ديزلخانه 63.20 2 40 80     2 16.2 1385 1392 70.5 0 70.5 مشانير ترانس پست  
14 رهنان 63.20 2 40 80         1386 1392 58.1 1 59.1 مشانير نيرو بهينه فردا  
15 پست سيار هوره 63.20 1 15 15         1386 1392 3 0 3 دانشمند   مهام شرق    
16 دامنه 63.20 2 40 80         1388 1393 40.9 1.7 42.6 دانشمند صحت عمران آريا يم    
17 اسفيددشت 63.20 2 40 80         1388 1394 1.4 0 1.4 مشانير        
18 سه راهي مباركه 63.20 2 40 80         1388 1394 1.4 0 1.4 مشانير        
19 اهوره 63.20 2 40 80         1388 1394 1.4 0 1.4 مشانير        
20 محمود آباد 63.20 2 40 80         1388 1394 0.6 0 0.6 مشانير        
21 مشكات 63.20 2 40 80         1388 1394 1.4 0 1.4 مشانير        
22 فلارد 63.20 2 40 80         1388 1394 1.4 0 1.4 مشانير        
23 شهرك صنعتي گلپايگان  63.20 2 40 80         1388 1393 1.4 0 1.4 مشانير        
24 كهندژ 63.20 2 40 80         1388 1393 5.8 0 5.8 دانشمند        
26 نجف آباد1 63.20 2 40 80         1388 1393 5.3 0 5.3 دانشمند        
27 دانشگاه كاشان 63.20 2 40 80     2 16.2 1388 1394 5.4 0 5.4 موننكو        
28 سجزي2 63.20 2 40 80         1388 1394 26.4 0.4 26.8 دانشمند   يم-يم    
29 آران2 63.20 2 40 80         1388 1394 17.4 0 17.4 موننكو   صفانيكو  
30 مسكن مهر فولادشهر 63.20 2 40 80     2 16.2 1388 1393 44.5 2.4 46.9 موننكو توانمند برق اصفهان صفانيكو    
31

ورزنه

63.20 1 40 40         1388 1393 64.2 0 64.2 دانشمند نيرو بهينه فردا  
32 سيار جاده نائين 2 63/20 1 15 15         1388 1394 47.1 0.9 48 دانشمند        
33 سيار رضوانشهر 63/20 1 15 15         1388 1394 5.7 31.4 37.1 دانشمند     اختربرق  
34 مهاباد 63/20 2 40 80         1388 1394 1.4 0 1.4 مشانير        
35 پوده 63/20 2 40 80         1388 1394 1.4 0 1.4 دانشمند        
36 افزايش ظرفيت پست فوق توزيع نائين 63/20 2 30 60         1388 1393 2.8 0 2.8 دانشمند        
37 افزايش ظرفيت پست فوق توزيع كوهپايه 63/20 2 40 80         1388 1393 2.8 0 2.8 دانشمند        
38 افزايش ظرفيت پست فوق توزيع كاشان3 63/20 2 40 80         1388 1393 25.4 0.5 25.9 دانشمند هدايت  
39 افزايش ظرفيت پست فوق توزيع مورچه خورت 63/20 2 40 80         1388 1393 10.7 1.4 12.1 دانشمند همت كاران  
40 اجلاس سران 63/20 2 40 80         1392 1394 15.2 3.1 18.3 ندارد        
41 فیوزی چنار محمودی لردگان 63.20 1 15 15         1389 1394 21.2 12.8 34 دانشمند برنا سازه اسپاد کارگاه صنعتی اخوان رضازاده کاشف صنعت اسپادانا  
42 تعویض ترانس پست 400/63 کیلوولت منتظری 400.63 2 200 4000         1389 1394 2.4 11.1 13.5 دانشمند        
جمع   79   3280 0 0 16 210.2                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵