پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 63و66کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریورماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي غرب
1 ارغوان (ايلام 3)  63.20 2 40 80     2 2.7 1386 1392 76 2 78 قدس نيرو  داريان   
2 ظفر ( نهم ) 63.20 2 30 60     2 2.7 1388

1392

80 0 80 قدس نيرو  ترانس پست پارس  
3 شاهد دهم  كرمانشاه 63.20 2 30 60         1385 1391 1 0 1 قدس نيرو       به علت عدم وجود نقدينگي كافي و اعتبارات مربوطه پيشرفت فيزيكي پروژه متوقف شده است.
4 صنعتگران (فرامان 2) 63.20 2 30 60     2 2.7 1387 1393 79 0 79 قدس نيرو ترانس پست پارس  
5 بهاران (indoor) 63.20 2 40 80     2 2.7 1387 1391 72 0 72 مشانير  مطبا - ايران ترانسفو  
6 افزايش ظرفيت پست نگل 63.20 1 15 15     1 2.7 1387 1392 70 0 70 آريا- نيروي جم مهام شرق   
7 حسن آباد ياسوگند 63.20 2 15 30     2 2.7 1388 1392 4 0 4 غرب نيرو       به علت عدم وجود نقدينگي كافي و اعتبارات مربوطه پيشرفت فيزيكي پروژه متوقف شده است.
8 صالح آباد  63.20 2 15 30     2 2.7 1387 1392 89 0 89 آريا- نيروي جم مهام شرق   
جمع   15   415     13 35.1                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵