پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 63و66کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي گيلان
1 کلاچاي 63.20 2 30 60         1385 1392 4.6 0 4.6 مشانیر        
2  انزلي 3 63.20 2 40 80         1386 1392 0.1 0 0.1          
3  حويق 63.20 2 15 30         1387 1392 0.4 0 0.4 مشانير        
4 توسعه پست آستارا 63.20 2 30 60         1387 1392 1.5 0 1.5         از 2*15 به 2*30
5 توسعه پست املش 63.20 2 30 60         1387 1393 0.1 0 0.1         از 2*15 به 2*30
6  آج بيشه (شرق رشت) 63.20 2 40 80         1387 1392 5 0 5 مشانير        
7 سلیمانداراب 63.20 2 40 80         1388 1392 9 0 9 مشانير       برای این پروژه درخواست افزایش سطح ولتاژ به 230 کیلوولت داده شده است.
8 پست جديد 63/20 كيلوولت صومعه سرا 63.20 2 40 80         1386 1392 19.3 0 19.3 مشانير        
9 پست مسکن مهر رشت 63.20 2 40 80         1387 1393 32.5 1.3 33.8 مشانير        
10 پست مسکن مهر انزلی 63.20 2 40 80         1389 1393 10.9 0.1 11 مشانير        
11 پست مسکن مهر آستارا 63.20 2 40 80         1389 1391 10.5 0.1 10.6 مشانير        
12 پست توحيد گلسار رشت 63.20 2 40 80         1390 1392 8.7 0 8.7         در مرحله تملك زمين است
13* پست 230/63/20 كيلوولت شهيد عضدي رشت 63.20 2 40 80         1383 1391 97 0 97 قد سنيرو فولمن  
14 خريد سه دستگاه پست سيار 63/20 كيلوولت 63.20 3 15 45         1391 1392 8.1 0 8.1          
15 پست 63-20 كيلوولت شهرك صنعتي سپيدرود رشت 63.20 2 40 80         1393 1394 0.2 4 4.2          
جمع   29   975                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵