پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 63و66کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي هرمزگان
1 دشت امام 63.20 2 30 60         1386 1393 46.6 0 46.6 مشانير وزين بناي ساحل مبنا نيرو  
2* اميرآباد 63.20 2 50 100         1388 1392 95 1.7 96.7 منيران پارس پل جنوب پيمان خطوط گستر  
3 آيت اله غفاري 63.20 2 50 100         1387 1392 57.3 0 57.3 منيران پيمان خطوط گستر  
4 خليج فارس 63.20 2 50 100         1387 1392 43.1 0 43.1 قدس نيرو آفرينه طوس  
5 جلابي  63.20 2 30 60         1388 1392 56.9 0 56.9 آريا نيروي جم بوستانو  
6 گچين 63.20 2 30 60         1388 1392 61.6 0.3 61.9 قدس نيرو آرمان نيرو  
7 پست 63 انگهران 63.20 2 30 60         1389 1393 12.9 0 12.9 توسعه صنعت برق آرمان نيرو  
8 پست 63 هشتبندي 63.20 2 30 60         1387 1392 61.1 0 61.1 منيران بوستانو  
9 پيامبر اعظم 2 63.20 2 50 100         1390 1393 16.4 0.2 16.6 ندارد   روند الكتريك فارس    
10 پيامبر اعظم 3 63.20 2 50 100         1390 1393 16 0.2 16.2 ندارد   عمران سازه پارسي    
11 اژئيان  63.20 2 50 100         1390 1393 15.5 0 15.5 توس اشتات روند الكترونيك فارس  
12 پرديس 63.20 2 30 60         1390 1393 12.9 0 12.9 آريان نيرو جم آرمان نيرو-گام اراك  
13 63 شهر ميناب جديد (فرهنگ) 63.20 2 30 60         1390 1393 15.8 0 15.8 توس اشتات عمران ابنيه هرمز  
14 پست ولايت 63.20 2 30 60         1391 1393 61.6 0 61.6 منيران آرمان نيرو- عمران مهر ساحل انرژي سازان تكين  
جمع   26   980                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵