پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 63و66کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي مازندران
1* احداث پست 20.63كيلوولت  دابو 63.20 2 40 80     2 3 1387 1392 98.2 0 98.2 مهندسي مشاور نيما كاني گران تبديل انرژي پايا  
2* احداث پست 63/20 كيلوولت سي سنگان 63.20 2 30 60     2 4.8 1388 1392 96 0 96 مهندسي مشاور نیما كلارود بابل تانش بعلت كمبود نقدينگي كار به اتمام نرسيده و هنوز تحويل دائم نشده است.
3* احداث پست 63/20 كيلوولت علي آباد2 63.20 2 40 80         1388 1392 99.9 0 99.9 تدبير نيرو فولمن  
4* افزايش ظرفيت رامسر، نشتارود دانيال و كلاردشت 63.20 1 40 40         1391 1392 99.8 0 99.8 عمران نيروي صبا       افزايش ظرفيت از 15+40 به 40*2 مگاولت آمپر.
5 احداث پست گنبد4 63.20 2 40 80     4 3.6 1388 1393 46 0 46 تدبير نيرو پيمان خطوط گستر  
6 احداث پست 63/20 كيلوولت  آبشار چالوس 63.20 2 40 80         1389 1393 2 0 2 مهندسي مشاور نیما       پيمانكار ندارد
7 احداث پست 63/20 كيلوولت مهر  نكاء 63.20 2 40 80     2 2.7 1388 1395 3.1 0.9 4 آريا نيروي جم طراح شمال بهسونيرو شرق  
8 احداث پست 63/20 كيلوولت GIS بابل5 63.20 2 40 80         1390 1393 52.6 0 52.6 قدس نيرو طراح شمال پارس صنعت پرند به دليل مشكل مجوز از شهرداري اين پروژه متوقف شده است.
9 احداث پست شهرك صنعتي مرزن آباد ا63.20 1 30 30     2 1.5 1390 1393 15 0 15 غرب نيرو پيمان خطوط خزر مازند نيرو  
10 احداث پست 63/20 كيلوولت گميشان 63.20 2 40 80     2 4.8 1390 1394 1.2 0 1.2 مهندسي مشاور نيما       پيمانكار ندارد
11* افزايش ظرفيت پستهاي گرگان 4 و گنبد3 63/20 1 40 40         1391 1392 99.8 0 99.8 مهندسي مشاور نيما   ايران ترانسفو   افزايش ظرفيت از 20+40 به 40*2 مگاولت آمپار
12 احداث پست 63/20 كيلوولت مهر گرگان 63.20 2 40 80         1390 1393 75.1 0 75.1 تدبير نيرو كلارود بابل     مشارکت در احداث ايستگاه20/63 کيلو ولت مسکن مهر گرگان-به دليل فوت مدير عامل (عمراني) پروژه ماده 48 شده است. پيمانکار الکتريک براي تهيه و نصب تجهيزات انتخاب نگرديده است.
13 توسعه ي پست 20.63 كيلوولت بشل 63.20 1 30 30         1391 1392 25.4 0 25.4 مهندسي مشاور نيما بهسونيرو شرق 1به30*2 مگاولت آمپر و توسعه بي63. تحويل موقت نشده است و گانت چارت ندار د چون کاري انجام نشده است.
14 توسعه ي پست 20.63 كيلوولت كياسر 63.20 1 30 30         1391 1392 14.5 0 14.5 مهندسي مشاور نيما بهسونيرو شرق افزايش ظرفيت از 30*1به30*2مگاولت آمپر و توسعه بي63.
15 احداث ایستگاه 20/63 کیلوولت مسکن مهر ساری 63.20 2 40 80     2 6 1390 1392 4.3 0 4.3 همکاران مطالعات توان       بعلت کمبود نقدینگی فعلا پروژه غیرفعال است.
جمع   19   700 0 0 12 46.8                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵