پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 63و66کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي سمنان
1 پست 63 اميركبير(سمنان) 63.20 2 40 80     2 4.8 1389 1392 19 0 19 توس اشتات روشن گستر طوس- سازند نيرو روشن گستر طوس  
2 پست 63 البرز (شاهرود) 63.20 2 40 80     1 4.8 1389 1392 28 1 29 توس اشتات پرگان راه شاهرود      
3 پست 63 ابريشم (گرمسار) 63.20 2 40 80         1389 1392 11 1 12 توس استات        
4 شهرك صنعتي شاهرود 63.20 2 40 80         1390 1393 6 0 6 ندارد پوياساز سنگسر      
5 شهرك صنعتي گرمسار 63.20 2 40 80         1390 1393 28 1 29 ندارد تعميرات انتقال نيروي شمال      
6 احداث پست تاريخانه دامغان 63.20 2 40 80     2 2.4 1391 1394 13 1 14 ندارد بهتا عمران- سازه كومش      
7* توسعه و افزايش پست جنت آباد 63.20 2 30 60     3 4.8 1391 1393 96 0 96 مشانير نگين ساز قومس انرژي سازان تكين  
8 توسعه ي پست شرق 2سمنان 63.20 3 40 120     3 4.8 1391 1393 57 13 70 مشانير نگين ساز قومس انرژي سازان تكين  
جمع   15   600     8 33.6                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵