پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 63و66کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي تهران
1 اكبرآباد 63.20 2 40 80     4 14/4 1383 1394 25 0 25 مشاور نيرو پارسيان  
2 آهن مكان 63.20 2 40 80     4 14/4 1383 1392 91 0 91 تدبير نيرو مازند نيرو  
3 يافت آباد 63.20 2 40 80     4 14/4 1383 1391 39 0 39 مشاور نيرو مهام شرق  
4 ماهدشت 63.20 2 40 80     4 14/4 1384 1392 91 0 91 منيران پيشگامان صنعت و نيرو- اسكان لوت پيشگامان صنعت و نيرو  
5 نصب دو دستگاه ترانس63،20 كيلوولت درپست ري گازي 63.20 2 40 80     4 4.8 1388 1392 93 0 93 تدبير نيرو داريان ايران ترانسفو - داريان داريان  
6 شهرك ياس 63.20 2 40 80     4 14/4 1387 1395 27 0 27 مشاور نيرو مهام شرق  
7 تقويت پست فيروزكوه 63.20 3 15 45         1391 1392 54 7 61 نورگستر        
8 ميان آباد 63.20 2 40 80     4 14.4 1388 1395 25 0 25 قدس نيرو ترانس پست پارس  
9 مهر هشتگرد1 63.20 2 40 80         1390 1395 33 0 33 قدس نيرو ترانس پست پارس  
10 مهر پرند 1 63.20 2 40 80     4 14.4 1389 1392 95 0 95 قدس نيرو ترانس پست پارس  
11 پست پاكدشت 63.20 2 40 80     4 14.4 1388 1395 36 0 36 قدس نيرو ترانس پست پارس  
12 كمال آباد (2 بي ترانس 63)- از مجموعه 25 فيلدر 63 در پستهاي انتقال 66 0   0         1385 1393 42 0 42 تدبيرنيرو- مشاور نيرو ساپتا  
13 پرديس (2بي خط) - از مجموع 18 بي - 63 انتقالي به 25 فيدر 63 در پستهاي انتقال 66 0   0         1380 1393 75 0 75 تدبيرنيرو- مشاور نيرو ساپتا  
14 تقويت پست شكوهيه 63.20 2 40 80         1391 1392 92 0 92 نيرو اشباع نيكان نيرو  
15 63 كيلوولت كرج 6 63.20 2 40 80     4 14.4 1390 1395 20 0 20 قدس نيرو ترانس پست پارس  
16 تقويت پست سلفچگان 63.20 2 30 60         1391 1393 79 0 79 ندارد        
17 تقويت پست فشاپويه 63.20 3 30 90           1392 15 0 15 نورگستر        
18 پست 63 كيلوولت يزدانشهر (قم 10) 63.20 2 40 80     4 14/4   1394 18 3 21 مشاورنيرو        
19 پست 63 كيلوولت قبچاق 63.20 2 40 80     4 14/4 1391 1394 18 0 18 مشاور نيرو پارسيان  
20* پست سيار داروپخس (منطقه 22) 63.20 1 15 15         1392 1392 100 0 100 مشاور نيرو صانع شرق  
21 پست 63 كيلوولت پوئينك (مسكن مهر پيشوا) 63.20 2 40 80     4 14/4 1391 1394 58 3 61 مشاور نيرو پارسيان  
22 پست 63 كيلوولت شريباني (شهر زيبا) 63.20 2 40 80     4 14/4 1391 1393 77 3 80 مشاور نيرو پارسيان  
23 پست 63 كيلوولت دروس GIS 63.20 2 40 80     4 14/4 1389 1395 18 0 18 قدس نيرو فولمن  
24 پست 63 كيلوولت نارمك 63.20 2 40 80     4 14/4 1389 1396 18 5 23 قدس نيرو فولمن  
25 پست 63 كيلوولت ازگل 63.20 2 40 80     4 14/4   1396 16 0 16 قدس نيرو        
26 پست 63 كيلوولت فارابي 63.20 2 40 80     4 14/4   1396 16 0 16 قدس نيرو        
27 پست 63 كيلوولت باقرخان (شهرآرا) 63.20 2 40 80     4 14/4 1389 1396 23 0 23 قدس نيرو        
28 پست 63 كيلوولت فلسطين GIS 63.20 2 40 80     4 14/4 1389 1396 18 0 18 قدس نيرو فولمن  
29 پست 63 كيلوولت كارون 63.20 2 40 80     4 14/4   1396 16 0 16 قدس نيرو        
30 پست 63 كيلوولت آيت 63.20 2 40 80     4 14/4   1396 16 0 16 قدس نيرو        
31 پست 63 كيلوولت آزادي 63.20 2 40 80     4 14/4   1396 16 0 16 ندارد        
32 پست 63 كيلوولت المپيك 63.20 2 40 80     4 14/4   1396 16 0 16 قدس نيرو        
33 پست گلگون 63.20 2 40 80     4 14/4 1391 1394 22 0 22 مشاورنيرو پارسيان  
34 پست 63 كيلوولت محمودآباد 63.20 2 40 80     4 14/4 1391 1394 23 0 23 مشاورنيرو پارسيان  
35 پست 63 كيلوولت فرهنگيان (فيضيه) 63.20 2 40 80     4 14/4   1393 23 0 23 مشاورنيرو        
36 تقويت اشتهارد مسكوني 63.20 2 30 60         1392 1393 85 0 85 آريانيروي جم رعد تابان  
37 پرديس (2 بي خط)- فاز 2- از مجموعه 25 فيدر 63 در پستهاي انتقال 66 0   0     4 14/4 1385 1393 52 0 52 مشاورنيرو- تدبير نيرو ساپتا  
38 پست 63 كيلوولت داروپخش (منطقه 22) 63.20 2 40 80     4 14/4 1391 1394 19 0 19 مشاور نيرو پارسيان  
39 پست جوادآباد 63.20 2 40 80     4 14/4 1391 1395 19 0 19 مشاور نيرو پارسيان  
40 پست 63 كيلوولت مطهري (فردوسيه) 63.20 2 40 80     4 14/4 1391 1395 20 0 20 مشاور نيرو پارسيان  
41 پست 63 كيلوولت اراضي عباس آباد GIS 63.20 2 40 80     4 14/4 1389 1396 18 0 18 قدس نيرو فولمن  
42 فردیس (نگارستان) 66 1   0     4     1395 19 0 19 ندارد    
43 پست سیار قرچک 66 1   0           1393 1 0 1 ندارد    
44 پست سیار صادقیه 66 1   0           1393 57 3 60 ندارد    
45 ساخت پستهای سسار 66 1   0             3 20 23 ندارد    
جمع 80   2815 0 0 122 1642                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵