کارکنان معاون اطلاعات و آمار دفتر فناوري اطلاعات ،ارتباطات و آمار شركت توانير

مشخصات کارکنان معاون اطلاعات و آمار دفتر فناوري اطلاعات ،ارتباطات و آمار شركت توانير

نام و نام خانوادگي عنوان سازماني عنوان سازماني تحصيلات رشته تحصيلي ميزان سابقه کار مرتبط (سال) شماره تلفن پست الكترونيكي
اداري فني اداري فني
 
آقاي غلامرضا رجبي مديركل دفتر فناوري اطلاعات ،ارتباطات و آمار   فوق ليسانس مديريت سيستم و برنامه ريزي     ۲۷۹۳۵۵۶0-1 rajabi@tavanir.org.ir
خانم منصوره صمديان معاون اطلاعات و آمار   فوق ليسانس مهندسي صنايع   32 ۲۷۹۳۵۵۷۵-6 samadian@tavanir.org.ir
خانم فهيمه سعدين کارشناس ارشد پشتیبانی و ارزیابی آمار و ارائه‌ي گزارشات الکترونیکی   فوق ليسانس مديريت صنعتي   26 ۲۷۹۳۵۳۲۲ infocdat@tavanir.org.ir
آقاي مرتضي پورتندرست کارشناس ارشد تولید   فوق ليسانس مهندسی برق قدرت   15 ۲۷۹۳۵۳۱۲ tandorost@tavanir.org.ir
خانم ندا انوريان کارشناس ارشد پست های انتقال و پشتيباني نرم افزار   فوق ليسانس مهندسي صنايع   14 ۲۷۹۳۵۳۱۷ anvarian@tavanir.org.ir
آقاي رحمان چراتي کارشناس ارشد آمار   فوق ليسانس آمار   12 ۲۷۹۳۵۳۱۶ r.charati@tavanir.org.ir
خانم فاطمه ملکی کارشناس ارشد تحلیل و انتشار آمار   فوق ليسانس آمار   12 ۲۷۹۳۵۳۱5 maleki.ir90@yahoo.com
آقاي فرهاد مظاهري كمك كارشناس آمار   فوق ديپلم   27 ۲۷۹۳۵۳2۶ mmazaheri@tavanir.org.ir

تاريخ بروز رساني :خرداد 1396
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵