شرکت هاي پيمانکار

بهساد

نام شرکت پيمانکار شركت مهندسي مشاور بهبود سامانه هاي دانش افزار- بهساد
نام مدير عامل مجيد آواژ
تلفن 08633121543-08633121544
فاکس 08633121530
پست الكترونيكي behsad@behsad.com
آدرس اراك- خيابان شهيد شيرودي- كوچه ي خرم- ساختمان بهساد- طبقه ي سوم- كد پستي 57141-38197
پروژه در حال انجام ۱-نرم افزار نظام جمع آوری اطلاعات آماری تحت وب
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵