كاركنان آمار شركت هاي توزيع نيروي برق

مشخصات کارکنان گروه يا دفتر اطلاعات مديريت و آمار شرکت هاي توزيع نيروي برق

نام و نام خانوادگي عنوان سازماني عنوان سازماني تحصيلات رشته تحصيلي سال ورود به شركت سال ورود به واحد آمار نوع قرارداد تلفن واحد همراه با پيش شماره فاكس پست الکترونيکي
اداري فني اداري فني رسمي حكمي مدت معين ساير
شهرستان  تبريز
علیرضا زاهدی مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات   * لیسانس ریاضی   * ۱۳۶۳ ۱۳۷۱ *       ۰۹۱۴۴۱۳۴۹۰۳
۰۴۱۱۳۳۰۲۴۰۰
۰۴۱۱۳۳۲۸۹۵۰ azzhedi@gmail.com
احمد جاویدکیا کارشناس مسئول تحلیل و طراحی
*   لیسانس علوم اجتماعی-
*   ۱۳۷۴ ۱۳۷۸ *       ۰۹۳۵۲۵۷۹۲۴۲
۰۴۱۱۳۳۱۳۴۴۷
۰۴۱۱۳۳۲۸۹۵۰ a.javidkia@gmail.com
فاطمه دشتي کارشناس امور مکانیزه           1392 1392              
استان آذربايجان شرقي
سيد محمود علوي سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات   * ليسانس كامپيوتر- نرم افزار   * 1391 1391   *     ۰۴۱۱۳۳۸۵۰۴۰ ۰۴۱۱۳۲۸۳۵۳۹ ict@ezepdico.ir
استان آذربايجان غربي
مهري  خلخالي كارشناس مسئول آمار *   ليسانس فيزيك كاربردي   ۱۳۶۸ ۱۳۷۷     *   ۰۴۴۱- ۳۴۴۹۰۰۲ ۰۴۴۱ - ۳۴۴۶۱۵۵ mehri.khalkhali@yahoo.com stats@waepd.ir
ليلا خوشبختي سراي كارشناس آمار *   ليسانس رياضي   ۱۳۸۹ ۱۳۸۹       * ۰۴۴۱- ۳۴۴۹۰۰۲ ۰۴۴۱ - ۳۴۴۶۱۵۵ stats@waepd.ir
سعيد  قره باغي كمك كارشناس آمار *   ديپلم علوم انساني   ۱۳۶۲ ۱۳۶۲     *   ۰۴۴۱- ۳۴۴۹۰۰۲ ۰۴۴۱ - ۳۴۴۶۱۵۵ stats@waepd.ir
استان اردبيل
لطف اله وصالیان مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات   * فوق لیسانس   * ۱۳۷۲ ۱۳۷۲ *       ۹۱۴۴۵۱۱۵۸۵ ۷۷۴۱۶۱۰ ict@aped.ir
صبا شیخ علیزاده کارشناس امار   * لیسانس   * ۱۳۸۹ ۱۳۹۰       * ۹۱۴۴۵۱۱۳۷۴ ۷۷۴۱۶۱۰ ict@aped.ir
استان اصفهان
مهناز سادات كاظمي طباء كارشناس آمار و اطلاعات lمديريت *   كارشناسي مهندسي برق الكترونيك *   ۱۳۸۶ ۱۳۹۰       * ۰۳۱۱ ۶۲۸۸۴۱۰ ۰۳۱۱ ۶۲۷۱۳۹۹ Barnamerizi@epedc.ir
شهرستان  اصفهان
اعظم فروزمند كارشناس مسوول آمار *   ليسانس كامپيوتر   * 1387 1391   *     ۰۳۱۱۲۲۴۰۶۸۵
۰۹۱۳4022398
۰۳۱۱۲۲۴۰۶۸۹ eepdc_amar@tahoo.com
استان چهارمحال و بختياري
مرضيه محمدعلي نوروزي كارشناس آمار و اطلاعات *   كارشناسي آمار *   ۱۳۹۰ ۱۳۹۰     *   ۰۳۸۱۲۲۵۴۷۴۰ ۰۳۸۱۲۲۲۸۴۷۶ amar.chb۲۹۲@yahoo.com
استان مركزي
سعيد غديري کارشناس مسئول آمار *   کارشناسي رياضی   ۱۳۸۱ ۱۳۸۳       قرارداد دائم ۰۸۶۱۲۲۱۰۳۶۱ ۰۸۶۱۲۲۴۲۰۰۷
۰۸۶۱۲۲۳۳۶۰۷
ghadirisa@yahoo.com
استان همدان
قاسم ایزدی دوست کارشناس آمار *   فوق دیپلم *   ۱۳۶۲ ۱۳۶۴       * ۰۸۱۱-۸۲۷۴۶۳۶ ۰۸۱۱-۸۲۶۲۱۵۴ hamedan_edc@yahoo.com
اکرم حکمی کارشناس تجزيه و تحليل آمار *   کارشناسی ارشد *   ۱۳۸۹ ۱۳۸۹       * ۰۸۱۱-۸۲۷۴۶۳۶ ۰۸۱۱-۸۲۶۲۱۵۴ hamedan_edc@yahoo.com
استان لرستان
همايون بختياري مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه     كارشناسي ارشد     11 سال 4 سال              
مسعود فرسا كارشناس اطلاعات و آمار (دفتر برنامه ريزي و بودجه)     كارشناسي برق   * 1 سال 1سال              
عاطفه پورشفيع كارشناس مطالعات شبكه   * كارشناسي ارشد   برق قدرت ۱۳۸۷ ۱۳۸۷ *       ۰۶۶۱-۳۲۰۸۵۶۴ ۰۶۶۱-۳۲۰۸۵۶۴ a.pourshafie@gmail.com
الهام نامجو كارشناس آمار خرم آباد1     كارشناسي برق   * 2 سال 2سال              
آرش پرهيزكار كارشناس آمار خرم آباد2     كارشناسي برق   * 15سال 3سال              
نسيم حسيني كارشناس آمار بروجرد1     كارشناسي برق   * 3سال 1سال              
نرگس گودرزي كارشناس آمار بروجرد2     كارشناسي برق   * 4سال 4سال              
صادق حيدري كارشناس آمار كوهدشت     كارشناسي برق، كارشناسي ارشد صنايع   * 7سال 7سال              
حميد سالاروند كارشناس آمار دورود     كارشناسي برق   * 10سال 4سال              
محمدعلي كرمي كارشناس آمار اليگودرز     كارشناسي برق   * 12سال 12سال              
ليلا خليلي كارشناس آمار ازنا     كارشناسي برق   * 6سال 5سال              
سجاد محمدي كارشناس آمار پلدختر     كارشناسي برق   * 6سال 2سال              
بهروز كاظمي كارشناس آمار االشتر     كارشناسي برق   * 15سال 12سال              
آرش حقي كارشناس آمار نورباد     كارشناسي برق   * 10سال 1سال              
حكمت بيرانوند كارشناس آمار پيرانشهر     كارشناسي برق   * 7سال 5سال              
رضا لطفي نيا كارشناس آمار زاغه     كارشناسي برق   * 7سال 5سال              
بهمن رشنو كارشناس آمار سپيددشت     كارشناسي برق   * 7سال 5سال              
محسن موسوي كارشناس آمار سراب دوره     كارشناسي برق   * 7سال 5سال              
سياوش خدارحمي كارشناس آمار ويسيان     كارشناسي برق   * 7سال 5سال              
تهران بزرگ
حميدرضا منصوري مدير *   فوق ليسانس برق قدرت   * 13سال 2سال         02188623345    
آناهيتا كريمي رئيس گروه *   ليسانس فيزيك     16 سال 2 ماه         02185122350    
عبداله منفرد كارشناس *   ليسانس آمار *   4.5 سال 3 سال         02185122352   monfared.a61@gmail.com
ربابه جعفريان كارشناس *   ليسانس آمار *   6.5 سال 2 سال         02185122359   mailto:shashaar59@yahoo.com
نواحي استان تهران
مهدي صفري كارشناس مسوول تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات *   ليسانس آمار *   ۱۳۸۷ ۱۳۹۰     *   ۰۲۱۳۵۰۸۱۲۳۴ ۰۲۱۳۳۳۴۸۱۸۴ amar@tvedc.ir
غرب استان تهران
حسن فعال محمدعلی کارشناس مسئول تجزیه وتحلیل آمارواطلاعات *   لیسانس *   ۱۳۷۶ ۱۳۷۶ *       02632122452 02632527172 faalmoal@yahoo.cim
استان قم
مسعود سلیمی نیا کارشناس آمار   * کارشناسی   * ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ *       ۰۲۵۱-۸۸۳۸۲۸۶ ۰۲۵۱۸۸۰۲۸۲۰ masoud_salimi_nia@yahoo.com
شهرستان مشهد
حميدرضا حسن آبادي رئيس گروه آمار و اطلاعات مديريت *   ليسانس آمار *   ۱۳۸۰ ۱۳۸۰       * ۰۵۱۱۷۶۱۸۵۶۱ ۰۵۱۱۷۶۸۱۰۶۶ h.hasanabady@meedc.net
امين خدايي كارشناس آمار *   ليسانس آمار *   1392 1392 *       ۰۵۱۱۷۶۱۸۵۶۱ ۰۵۱۱۷۶۸۱۰۶۶  
استان خراسان رضوي
عبدالحسين مهديزاده شهری کارشناس آمار و اطلاعات *   ليسانس فيزيك   * ۱۳۶۷ ۱۳۷۷   *     ۰۵۱۱-۸۹۳۷۲۶۶ ۰۵۱۱-۸۹۳۷۲۷۰ ho_mahdizadeh_sh@yahoo.com
استان خراسان شمالي
ابوالفضل راه چمنی مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه *   لیسانس اقتصاد *   ۱۳۸۱ ۱۳۸۵ *       ۰۵۸۴۲۲۳۳۷۷۶ ۰۵۸۴۲۲۴۱۵۴۴ rahi_۱۳۵۴@yahoo.com
سمیه مهنانی کارشناس آمار و اطلاعات *   لیسانس ریاضی *   ۱۳۸۸ ۱۳۸۸     *   ۰۵۸۴۲۲۳۳۷۷۶ ۰۵۸۴۲۲۴۱۵۴۴ bargh_nkedc@yahoo.com
استان خراسان جنوبي
مهدي دادگر معاونت برنامه ريزي و مهندسي * * فوق ليسانس   * ۱۳۷۸ ۱۳۸۷ *       ۰۵۶۱۲۳۴۹۸۴۷ ۰۵۶۱۲۲۲۱۴۱۴۵ mhddadgar@gmail.com
غياث الدين سپهري مدير دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات * * ليسانس   * ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ *       ۰۵۶۱۲۳۴۹۸۴۷ ۰۵۶۱۲۲۲۱۴۱۴۵ sepehrigheth@gmail.com
محسن اسداللهي كارشناس داده هاي اطلاعاتي و آمار * * ليسانس   * ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ *       ۰۵۶۱۲۳۴۹۸۴۷ ۰۵۶۱۲۲۲۱۴۱۴۵ msn.asadollahi@gmail.com
رضا محمدي مسوول آمار و اطلاعات * * فوق ديپلم   * ۱۳۷۶ ۱۳۸۴ *       ۰۵۶۱۲۲۴۳۲۰۱ ۰۵۶۱۲۲۳۹۸۴۷ zrd,reza@gmail.com
استان كهگيلويه و بويراحمد
آزيتا مرادي كارشناس سخت افزار و شبكه   * ليسانس رياضي كاربردي   * ۱۳۷۴ ۱۳۹۰     *   09132990078   f_moradi۲۰۰۳@yahoo.com
اميد دادار رئيس گروه بودجه     مهندسي برق قدرت     1378 1380 *       07413188211-09177423462 07413334318 omiddadar@gmail.com
شهرستان اهواز
ليلا نصيري مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه     فوق ليسانس مديريت *   1378 1378 *       06114490730 06114490731  
محمود قزلباش كارشناس آمار     فوق ليسانس آمار *   1392 1392 *       06114490731 06114490731 ghezelbash.mahmood@gmail.com
استان خوزستان
محمودرضا محمدي كارشناس بودجه وطرح ها     كارشناس ارشد برنامه ريزي محيط     1377 1377 *       09166816706    
استان زنجان
بابك محمدئ مديردفتر برنامه ريزي وبودجه   * فوق ليسانس برق   * 1388 1390 *        ۰۲۴۱۴۱۵۷۲۵۰  ۰۲۴۱۴۲۴۲۰۳۵ b_mohammadi@zedco.ir
تابان معبودي كارشناس آمار *   ليسانس آمار *   ۱۳۷۷ ۱۳۷۷ *        ۰۲۴۱۴۱۵۷۲۴۶  ۰۲۴۱۴۲۴۲۰۳۵ amar_zanj@yahoo.com
استان قزوين
داود خداداي كارشناس آمار و تجزيه و تحليل اطلاعات *         1384 1389         02812241832    
اعظم عزيزي كمك كارشناس آمار *         1377 1391              
سمنان
وحيد پهلوان کارشناس آمار و اطلاعات *   ليسانس مديريت صنعتي   * 1384 1390       * ۰۲۳۱-۴۴۳۵۱75 ۰۲۳۱-۴۴۳۵۱۷۵  
سيستان و بلوچستان
وجیهه عاقبتی کارشناس تجزیه وتحلیل آمار و اطلاعات   * لیسانس   * ۱۳۸۸ ۱۳۸۹   *     ۵۴۱۸۰۲۷۱۰۵ ۵۴۱۲۴۱۴۷۸۱ tozie.sb@gmail.com
استان كردستان
معروف حميدي رئيس گروه آمار و مديريت *   ليسانس مهندسي نرم افزار   * ۱۳۷۵ ۱۳۸۴ *       ۸۷۱۲۲۶۳۷۷۱ ۲۲۶۶۰۶۹ amar@kurdelectric.ir
ناصح بهروزه  كارشناس تجزيه و تحليل اطلاعات *   ليسانس آمار *   ۱۳۸۷ ۱۳۸۷ *       ۸۷۱۲۲۶۳۷۷۱ ۲۲۶۶۰۶۹  
استان كرمانشاه
تورج ملكي مدير دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات   * فوق ليسانس برق- مخابرات   * ۱۳۷۵ ۱۳۸۹ *       ۰۸۳۱۸۲۵۹۹۸۲-۰۹۱۸۸۳۲۲۱۳۰ ۰۸۳۱۸۲۳۵۱۵۷ info@kpedc.org
toraj.maleki@gmail.com
فريده علي محمدي كارشناس آمار     فوق ليسانس آمار *   1392 1392       * ۰۸۳۱۸۲۳۵۱60-2 ۰۸۳۱۸۲۳۵۱۵۷ info@kpedc.org
استان ايلام
حسين دانش كارشناس آمار *   ليسانس آمار *   1390 1390         09183404363    
شهرستان شيراز
محمود محمدی مظفری مدیر دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات   * مهندسی برق - کامپیوتر - دانشجوی ترم آخرفوق ليسانس IT   * ۱۳۷۴     *     (۰۹۱۷۱۱۱۱۸۸۰)
(۰۷۱۱۲۲۷۰۳۰۹)
۰۷۱۱۲۲۷۱۶۴۹ mozafari@shirazedc.co.ir
mozafari_mm@yahoo.com
محمدعلی رحمانی فرد کارشناس آمار *   لیسانس آمار *   ۱۳۸۳ ۱۳۸۷     *   (۰۹۱۷۳۰۰۶۸۸۰) - (۰۷۱۱۲۱۳۴۳۳۵) ۰۷۱۱۲۲۷۱۶۴۹ saeed_rahmanifard@yahoo.com
استان فارس
سيده فاطمه كشاورز كارشناس آمار و اطلاعات *   ليسانس آمار *   ۱۳۷۹ ۱۳۷۹     *   ۸۰-۰۷۱۱۲۳۱۹۳۷۴ داخلي ۱۲۲۲ ۰۷۱۱۲۲۱۳۴۰۸ info@farsedc.ir
استان بوشهر
آزاده مظفري مسوول آمار *   ليسانس *   ۱۳۸۴ ۱۳۸۴   *     ۰۹۱۷۳۷۴۲۰۲۶-0771-2543243 07712530218 abbasimi۸۹@gmail.com
شمال استان کرمان
حميدرضا عرب زاده سرپرست معاونت برنامه ريزي و مهندسي   * ليسانس برق   * 14 سال                
فردين حسين زاده مدير دفتر فناوري اطلاعات   * ليسانس برق   * 16 سال                
عاطفه حسینخانی کارشناس تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات   * لیسانس   * ۸۹ ۹۰     *   ۳۴۱۲۵۲۰۵۰۴ ۳۴۱۲۵۲۰۷۲۹ atefeh_h۱۴۵۷@yahoo.com
جنوب استان کرمان
بتول شيخ شعاعي مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه   * فوق ليسانس     19سال 1 سال و 6 ماه              
غلامرضا لهراسبي مسوول آمار و اطلاعات   * فوق ديپلم نرم افزار- دانشجوي كارشناسي نرم افزار   * ۱۳۷۹ ۱۳۸۷       * ۰۹۱۳۹۴۱۸۱۹۵-۰۳۴۱۲۱۱۵۶۲۰ ۰۳۴۱۲۱۱۶۰۸۱ tozi_jonub_kerman@yahoo.com
reza_lohrasbi@yahoo.com
استان گيلان
محمود كاظمي فرد كارشناس مسوول آمار *   ليسانس آمار *   ۱۳۸۳ ۱۳۸۳ *       ۰۱۳۱۶۶۰۸۲۶۷ ۰۱۳۱۶۶۶۳۰۰۱ kazemifard_gilanpdc@yahoo.com
استان مازندران
كيامرز اسدي مديردفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات   * فوق ليسانس   * ۱۳۷۰ ۱۳۷۵ *       ۰۹۱۱۳۵۱۰۱۳۵
۰۱۵۱۲۲۹۴۴۵۹
۰۱۵۱۲۲۹۲۶۱۰ KASADI@MAZTOZI.IR
حسن طالبي خشكرودي كارشناس مسئول GIS   * فوق ليسانس *   ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ *       ۰۹۱۱۳۱۵۲۴۶۶
۰۱۵۱۲۲۹۴۴۵۹
۰۱۵۱۲۲۹۲۶۱۰ H_TALB۴۸@YAHOO.COM
غرب استان مازندران
ابراهيم قلي نژاد مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه           14سال 3سال              
سهيل صابر ميمندي مسوول آمار   * فوق ديپلم كامپيوتر   * ۱۳۸۳ ۱۳۸۷     *   ۰۱۹۱۳۲۵۸۳۱۲-۰۹۱۱۱۹۴۱۱۵۶ ۰۱۹۱۳۲۵۸۳۶۰ info@bargh-gmaz.ir
محمدجواد نادري كارشناس آمار و اطلاعات           1سال 1سال              
استان گلستان
محمود سعادت فر مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات   * ليسانس برق- فوق ليسانس كامپيوتر   * 10سال 3سال         01712254063 01712255640 mahmoud.saadatfar@gmail.com
الهام دهرويه كارشناس تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات     ليسانس مديريت بازرگاني     14سال 6سال         01712255032 01712255650 e.dehrooyeh@chmail.ir
استان هرمزگان
داوود رشكن كارشناس آمار *   ليسانس رياضي كاربردي- دانشجوي فوق ليسانس صنايع *   ۱۳۸۸ ۱۳۸۸       * ۰۷۶۱۵۵۶۴۱۶۵ ۰۷۶۱۴۵۱۲۷۳۶ rashkan_davood@yahoo.com
زهره ادريسي پور كارشناس سخت افزار   * ليسانس كامپيوتر- مهندسي نرم افزار   * ۱۳۸۹ ۱۳۸۹     *   ۰۷۶۱۵۵۶۴۱۶۵ ۰۷۶۱۴۵۱۲۷۳۶ zedr۷۷۷۷@gmail.com
استان يزد
علي جم مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه           15سال 6سال         03516117372    
فاطمه كريمي كارشناس تجزيه و تحليل آمار *   فوق ليسانس آمار رياضي *   ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ *       03516117362 ۰۳۵۱۶۲۸۵۵۲۸ f.karimi۹۹@gmail.com
اردشير نامداري مسوول آمار و اطلاعات   * ديپلم برق   * ۱۳۶۳ ۱۳۷۲ *       03516117363 ۰۳۵۱۶۲۸۵۵۲۸  

تاريخ بروز رساني : تابستان 92
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵